Vì sao Nhật Bản khiến việc cải bí quyết cuộc Duy Tân Minh Trị tuyệt vời nhất 2024

Xem Vì sao Nhật Bản khiến việc cải bí quyết cuộc Duy Tân Minh Trị tuyệt vời nhất 2024

Cuộc Duy tân Minh Trị

Mục a

a) nguyên do

-các hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết mang nước quanh đó tạo cho tầng lớp xã hội phản ứng mạnh mẽ.

-hướng lớn lên đấu tranh chống Sô-gunnổ ra sôi nổi vào các năm 60 của thế kỉ XX đã khiến cho sụp đổ chế độ Mạc phủ.

– Tháng 01/1868, Sô-gun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và đang chạy một loạt cải bí quyết.

Thiên hoàng Minh Trị

Mục b

b) content cải biện pháp Minh Trị

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã công việc một loạt cải biện pháp tiến bộ (Hay còn gọi là cuộc Duy tân Minh Trị) nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạchậu.

* Về chính trị

-Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, công việc bình đẳng ban bố quyền tự do.

-Ban hành Hiến pháp mới (năm 1889), chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

* Về kinh tế

-Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, cho phép chọn bán ruộng đất.

-Tăng cường phát triểnkinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

-Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

* Về quân sự

-Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

-Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

-Chú trọng đóng tàuchiến, đáp ứng nhu cầu vũ khí đạn dược.

* Về giáo dục

-Thi hành chính sách giáo dục đề nghị.

-Chú trọng nội dungkhoa học – kỹ thuậttrong chương trình fakeng dạy.

-Cử các học sinh chuyên nghiệp đi du học phương Tây…

Mục c

c) Kết quả – tính chất:

* Kết quả:

– Nước Nhật thoát khỏi nguy cơ biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

– Đưa đất nước Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

* Tính chất:cuộc Duy tân Minh Trị có tính chất của một cuộc bí quyết mạng tư sản, diễn ra dưới hình đồ vậtc cải biện pháp biện pháp, canh tân đất nước.

Mục d

d) Ý nghĩa – hạn chế

* Ý nghĩa:

– Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền; mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản.

– Có ảnh hướng nhất định đến cuộc đấu tranh kém chất lượngi phóng dân tộc ở một số nước châu Á trong đó có Việt Nam (ví dụ: thành công của công cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là một trong các nhân tố đóng sẽ thêm phần hình thành con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX).

* Hạn chế:

– Chưa thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến quân phiệt (ưu thế về kinh tế – chính trị của tầng lớp quý tộc vẫn được duy trì).

– Chưa đáp ứng được quyền lợi cho quần chúng nhân dân.

Mục e

e) mở rộng:Bài học thử khám phá rút ra từ cuộc cải bí quyết Minh Trị ở Nhật Bản (1868) đối sở hữu Việt Nam hiện giờ:

– Cuộc Duy tân Minh trị của Nhật Bản (1868) được khiến cho việc trên tất cả các mặt: chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục. Thông qua cuộc cải cách này đã đưa Nhật Bản chuyển sang quá trình chủ nghĩa đế quốc.

– Để có được sự thành công này nhân tố quan trọng nhất là có sự đoàn kết của toàn dân tộc và tinh thần tự cường của quốc gia. Nhân dân đoàn kết vì đối tượng chung là sức mạnh để cuộc cải biện pháp khiến cho việc thành công và thúc đẩy đất nước lớn mạnh.

– Việt Nam hiện giờ trong công cuộc xây dựng đất nước cần học tập Nhật Bản, đoàn kết toàn dân thực hành vì một mục tiêu chung, phát huy tinh thần tự lực tự cường của dân tộc.

ND chính

– các nội dung cơ bản về lý do, nội dung, kết quả, tính chất, ý nghĩa, hạn chế của cuộc cải cách Minh Trị.

– Bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cải biện pháp Minh Trị ở Nhật Bản (1868) đối sở hữu Việt Nam hiện giờ.


Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy cải bí quyết Duy Tân Minh Trị


Loigiaihay.com

 • Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa

  Trong 30 năm cuối thế kỉ XIX, đặc biệt từ sau cuộc Chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), chủ nghĩa tư bản lớn mạnh nhanh gọn ở Nhật Bản.

 • học thuyết Nhật Bản

  giáo lý Nhật Bản

 • Tình hình Nhật Bản từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868 có các điểm gì riêng biệt ?

  kém chất lượngi bài tập câu hỏi thảo luận trang 5 SGK Lịch sử 11

 • trình bày nội dung cơ bản của cuộc Duy tân Minh Trị.

  nháii bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 11

 • Ý nghĩa đặc thù của cuộc Duy tân Minh Trị là gì?

  fakei bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao thực dân Pháp mua Đà Nẵng lúcến cho mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  kém chất lượngi bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

 • nguyên do nào dẫn đến Chiến tranh cuộc sống thứ hai?

  kém chất lượngi bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 94 SGK Lịch sử 11. nguyên do nào dẫn đến Chiến tranh thị trường thứ hai?

 • Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của hướng phát triển Cần Vương ?

  nháii bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

 • Từ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới Trên thực tế.

  giải bài tập 3 trang 101 SGK Lịch sử 11

I. Cuộc Duy Tân Minh Trị

1. Tình hình kinh kế trước cải biện pháp

– Đầu thế kỉ XIX chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) lúcến vào khủng hoảng suy yếu.

* Kinh tế:

– lâm nghiệp lạc hậu, tô thuế nặng nề, mất mùa đói kém thường xuyên.

– Công nghiệp: kinh tế hàng hóa lớn mạnh, công trường thủ công tạo đề nghị ngày càng nhiều, kinh tế tư bản lớn lên mau chóng.

* Xã hội: nổi lên mâu thuẫn giữa nông dân, tư sản thị dân sở hữu chế độ phong kiến lạc hậu.

* Chính trị: Nổi lên mâu thuẫn giữa Thiên hoàng và Tướng quân.

– Giữa lúc Nhật Bản khủng hoảng suy yếu, các nước tư bản Âu – Mĩ mua biện pháp xâm nhập.

+ Đi đầu là Mĩ dùng vũ lực buộc Nhật Bản “mở cửa” sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng ép Nhật ký các Hiệp ước bất bình đẳng.

+ Trước nguy cơ bị xâm lược Nhật Bản đề nghị lựa chọn một trong hai con đường là: bảo thủ duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, hoặc là cải biện pháp.

2. Cuộc Duy tân Minh Trị

Tháng 01/1868 Sô-gun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hành một loạt cải bí quyết;

* Nội dung cải bí quyết Minh Trị:

Tháng 1-1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị (May-gi) đã thực hành một loạt cải biện pháp tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hâu.

– Về chính trị :

+ Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, lập chính phủ mới, thực hành bình đẳng ban bố quyền tự do.

+ Ban hành Hiến pháp 1889.

– Về kinh tế:

+ Thống nhất tiền tệ, thống nhất thế giới, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.

+ Tăng cường tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống, phục vụ giao thông liên lạc.

– Về quân sự:

+ Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây.

+ Chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh.

+ Chú trọng đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí đạn dược.

– Về giáo dục:

+ Thi hành chính sách giáo dục phải.

+ Chú trọng nội dung công nghệ- khoa học trong chương trình giảng dạy…

+ Cử các học sinh chuyên nghiệp đi du học phương Tây …

* Tính chất – ý nghĩa:

– Cải phương pháp Minh Trị có tính chất của một cuộc cách mạng tư sản.

-Nhật thoát khỏi số phận bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng ở Nhật.

* Kết quả :

Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản biến thành một nước tư bản công nghiệp:

– Giúp nước Nhật giữ vững được độc lập chủ quyền trước sự xâm lược của đế quốc phương Tây, thoát khỏi nguy cơ trở bắt buộc một nước thuộc địa.

– Đưa Nhật Bản trở thành một nước đế quốc hùng mạnh duy nhất ở châu Á.

Answers ( )

 1. Nguyên nhân :

  + Vì chế độ phong kiến suy thoái.

  + Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu -Mỹ .

  + Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược .

  -> Minh Trị Duy Tân đất nước .

 2. * NGUYÊN NHÂN

  – Đầu thế kỉ XIX, chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản đứng đầu là Tướng quân (Sô- gun) lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu trầm trọng.
  + Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu, tuy nhiên các mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã hình thành và lớn mạnh.

  + Xã hội: Tư sản ngày càng giàu có song không có quyền lực chính trị.Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

  + Chính trị: Nhật vẫn là nước phong kiến. Thiên Hoàng có vị trí tối cao nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay Tướng quân(Sôgun). Giữa lúc Nhật Bản khủng hoảng suy yếu, các nước tư bản Âu – Mĩ chọn biện pháp xâm nhập, đi đầu là Mĩ.

  ⇒Trước nguy cơ bị xâm lược Nhật Bản bắt buộc lựa sắm một trong hai con đường là: bảo thủ duy trì chế độ phong kiến lạc hậu, hoặc là cải biện pháp đưa đất nước lớn lên theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  Mục lục

 • 1 Bối cảnh
  • 1.1 Kinh tế
  • 1.2 Xã hội
  • 1.3 Chính trị
  • 1.4 Đối ngoại
 • 2 Cải giải pháp
 • 3 Lãnh đạo
 • 4 Ý nghĩa
 • 5 Xem thêm
 • 6 Chú ham mê
 • 7 Tham khảo
 • 8 Liên kết không tính

Bối cảnhSửa đổi

Đến giữa thế kỷ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tokugawa lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng về đại khái mặt từ kinh tế, xã hội đến chính trị. Mạc phủ không có khả năng bảo vệ Nhật Bản trước sự chèn ép của những nước phương Tây, đề nghị ký kết những hiệp ước bất bình đẳng mang những nước này buộc đề nghị mất uy tín chính trị. Trước tình hình khủng hoảng từ những phía, Nhật Bản đứng trước hai lựa mua. Một là giữ nguyên lề lối cổ truyền phong kiến và địa vị của Mạc phủ, nhưng có nguy cơ mất nước vì bị ngoại bang đô hộ. Hai là mở cuộc canh tân toàn diện mong học hỏi và tiếp thu kiến máyc của phương Tây mà chuyển mình thành một đất nước hùng mạnh, sánh vai có những cường quốc phương Tây.

Kinh tếSửa đổi

Đến giữa thế kỷ 19, Nhật Bản vẫn là một nước nông nghiệp duy trì giải pháp có mặt lạc hậu dựa trên nền tảng phong kiến. Dân khiến cho cho ruộng nên chịu tô thuế nặng cộng mang nạn mất mùa đẩy nông dân Nhật vào cảnh đói kém, bần cùng.

Trong khi nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thì thương nghiệp ở Nhật lại bùng phát mang lợi điểm hải cảng lớn, nhà buôn làm giàu nhanh chóng. Đó là cơ sở cho chủ nghĩa tư bản lớn lên ở Nhật Bản.

Xã hộiSửa đổi

Về mặt xã hội, Nhật Bản lúc bấy giờ vẫn duy trì chế độ đẳng cấp sở hữu quyền bính do những đại danh (daimyo) và võ sĩ Samurai nắm cả. Tuy nhiên vào thời kỳ này tình hình quốc nội đã yên, chiến tranh kết thúc nên địa vị của Samurai đã không còn như trước. Một số yêu cầu chuyển sang làm ruộng, làm thợ hay đi buôn. Trong khi đó tầng lớp tư sản công thương nghiệp ngày càng giàu lên nhưng ko có quyền lực về chính trị, lại bị đánh thuế nặng buộc bắt buộc phân phối mối xung khắc giữa tầng lớp thương nhân và giai cấp thống trị ngày càng lớn. Nông dân Nhật thì bị áp lực của cả hai phía, giới quý tộc và thương nhân.

Chính trịSửa đổi

Nền phong kiến Nhật Bản đúng ra là do vua Nhật (Thiên hoàng) quyết định nhưng trong thực tế thì do Mạc phủ Tokugawa thao túng từ đầu thế kỷ XVII đã hơn 250 năm. Phe bảo hoàng tôn quân lấy điều đó làm bất bình bắt buộc khơi ra hướng vững mạnh lật đổ Mạc Phủ, trao lại quyền bính cho triều đình Thiên hoàng.

Đối ngoạiSửa đổi

những nước tư bản phương Tây nhân lúc tình hình Nhật Bản rối ren đã làm áp lực, đòi Nhật Bản nên thông thương. Trong khi đó thì Mạc phủ Tokugawa theo đuổi chính sách Toả Quốc, tuyệt đối ko bằng lòng cho người phương Tây đặt chân đến Nhật. Trước sự cương quyết của Mạc phủ chính phủ Hoa Kỳ gửi bốn chiến thuyền Mississippi, Plymouth, Saratoga, và Susquehanna vào Vịnh Tokyo và trao tối hậu thư đe dọa sẽ nổ súng. Mạc phủ bất đắc dĩ nên ký hiệp ước, đồng ý những khoản như mở hai cửa biển Shimoda và Hakodate cho tàu thuyền Hoa Kỳ vào buôn bán. Hơn nữa giả dụ có tranh chấp giữa kiều dân ngoại quốc và dân Nhật thì đề nghị cho tòa án Hoa Kỳ xét xử. Luật pháp của Nhật ko có hiệu lực.

Sau Hoa Kỳ thì chiến thuyền của hải quân Anh, Pháp, và Đức cùng đòi Mạc phủ bắt buộc mở cửa thông thương sở hữu những nước đó và ký những hiệp ước bất bình đẳng tương tự. Nhật Bản tiếp tục nhượng bộ vì biết rằng thực lực ko đủ để chống lại những nước châu Âu. Tuy nhiên dân tình thì không phục, cương quyết đòi đề nghị đánh đuổi bọn Tây dương.

Hoàn cảnh cuộc Duy tân Minh Trị

Hoàn cảnh dẫn đến cuộc Duy Tân Minh Trị như sau:

+ Vào thời kỳ giữa thế kỷ XIX, tình trạng khủng hoảng diễn ra nghiêm trọng về hầu hết mặt từ kinh tế, xã hội đến chính trị. Chế độ phong kiến của Nhật Bản đã bằng lòng bế tắc và lạc hậu trước quy trình xâm nhập mạnh mẽ của thực dân châu Âu. Trước hoàn cảnh bế tắc đó Nhật Bản đã dường như bất lực trước sự đàn áp của những nước thực dân.

+ Trong khoảng ngay bây giờ, ngành công thương nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ đã làm nảy sinh những giai cấp mới. Giai cấp thương nhân tăng trưởng ra, đặc biệt những thương nhân ở Osaca hay những Daimyo tây nam buôn bán thường xuyên với nước không tính.

+ Sự đối lập của nền kinh tế lạc hậu kiểu cũ ShoGun với những Daimyo địa chủ miền Bắc. ngoại trừ đó, nông dân lại chiếm đến 80% là những người có thân phận thấp kém, luôn bị tầng lớp địa chủ chèn ép khiến đời sống khốn khó.

Bạn đang đọc bài viếtVì sao Nhật Bản khiến việc cải bí quyết cuộc Duy Tân Minh Trị tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội