Bảng giá dịch vụ giặt khô là hơi

BẢNG GIÁ DỊCH VỤGIATLACONGNGHIEPPRO.COM

STT TÊN ĐỒ GIẶT TÁC NGHIỆP GIÁ TIỀN
01 ĐỒ, QUẦN ÁO GIẶT ƯỚT GIẶT ƯỚT VỀ PHƠI 5.000đ/kg(Khởi điểm 30k/mẻ ≥4kg)
02 GIẶT ƯỚT SẤY KHÔ ĐỒ CHỈ VIỆC MẶC 12.000/1KG(Khởi điểm 30k/mẻ ≥2kg)
03 ÁO SƠ MI GIẶT-LÀ 20.000/CHIẾC
04 QUẦN ÂU, QUẦN BÒ.. GIẶT-LÀ 20.000/CHIẾC
05 RÈM + THẢM + ĐỆM GIẶT ƯỚT – SẤY KHÔ 20.000Đ/1KG
06 VỎ CHĂN, VỎ GA.. GIẶT ƯỚT – SẤY KHÔ 25-40.000/1CHIẾC
07 ÁO VEST GIẶT KHÔ- LÀ HƠI 45.000/1CHIẾC
08 ÁO KHOÁC , ÁO GIÓ.., GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ 35-60.000/1CHIẾC
09 ÁO DẠ, ÁO MĂNG TÔ GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ 40-60.000/1CHIẾC
10 ÁO LÔNG VŨ( NAM, NỮ) GIẶT KHÔ-LÀ HƠI 50-80.000/1CHIẾC
11 ÁO DA NAM GIẶT KHÔ/LÀM MỚI 70/100/1CHIẾC
12 ÁO DA NỮ GIẶT KHÔ/LÀM MỚI 60/80/1CHIẾC
13 BỘ TÂN THỜI THƯỜNG GIẶT KHÔ-LÀ HƠI 55.000/1BỘ
14 BỘ TÂN THỜI NHUNG GIẶT KHÔ-LÀ HƠI 60.000/1BỘ
15 VÁY CƯỚI GIẶT KHÔ-LÀ HƠI 120-200.000/1CHIẾC
16 CHĂN LEN(NHỎ-TO) GIẶT ƯỚT-SẤY KHÔ 50-70.000/1CHIẾC
17 CHĂN SIÊU NHẸ GIẶT ƯỚT-SẤY KHÔ 50-65.000/1CHIẾC
18 THÚ NHỒI BÔNG CÁC LOẠI GIẶT KHÔ 30-120.000/1CON
19 ĐỒ DA: VÍ, THẮT LƯNG, CẶP SỐ, DẦY, DÉP.., GIẶT KHÔ, LÀM MỚI CALL

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI GIÁ TIỀN LÀ HƠI
A001 Áo Vest nam/nữ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000 20.000
A002 Áo Vest nam/nữ mỏng (1 lớp) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000
A003 Áo da Ghi lê Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 60.000
A004 Áo da ngắn (bo gấu) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 90.000
A005 Áo da dài (ngang hông) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 110.000
A006 Áo da măng tô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 130.000
A007 Áo giả da Ghi lê Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000
A008 Áo giả da ngắn (bo gấu) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 55.000
A009 Áo giả da dài (ngang hông) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 70.000
A010 Áo giả da Măng tô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 90.000
A011 Áo khoác lông vũ siêu nhẹ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000
A012 Áo khoác lông vũ ngắn (bo gấu) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 55.000
A013 Áo khoác lông vũ dài (ngang hông) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 65.000
A014 Áo khoác lông vũ Măng tô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 80.000
A015 Áo khoác mỏng (1 lớp) dạ / nhung / len / nỉ / bò / gió Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000  20.000
A016 Áo khoác ngắn (bo gấu) dạ / nhung / len / nỉ / bò / gió Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000
A017 Áo khoác dài – dạ / nhung / len / nỉ / bò / gió Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 60.000
A018 Áo khoác Măng tô – dạ / nhung / len / nỉ / bò/ gió Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 70.000
A019 Áo len nhỏ các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 25.000
A020 Áo len mỏng Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 30.000
A021 Áo len dày Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000
A022 Áo phông các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000 15.000
A023 Áo sơ mi các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000
A024 Áo sơ mi tơ tằm Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 30.000
A025 Áo Ghi lê mỏng các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 30.000
A026 Áo Ghi lê khoác các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000
A027 Áo dài truyền thống các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000 20.000

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI GIÁ TIỀN LÀ HƠI
Q001 Quần âu / bò / thô / nhung các loại Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000 15.000
Q002 Quần thể thao Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000
Q003 Quần của bộ áo dài Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000
Q004 Quần len / dạ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 25.000
Q005 Quần sooc Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000 10.000
Q006 Quần da Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI GIÁ TIỀN LÀ HƠI
B001 Bộ Comple nam/nữ Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 60.000 30.000
B002 Bộ thể thao Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000
B003 Bộ ký giả Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 55.000
B004 Bộ đồ ngủ Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000
B005 Bộ đồ nỉ Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000
B006 Bộ áo dài tân thời Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 55.000
B007 Bộ áo dài nhung Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 60.000

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI GIÁ TIỀN LÀ HƠI
V001 Váy 1 lớp len / dạ / nhung / thô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000 20.000
V002 Váy 2 lớp len / dạ / nhung / thô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000
V003 Váy 2 lớp len / dạ / nhung / thô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 30.000
V004 Váy dạ hội Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 70.000  30.000
V005 Chân váy len / dạ / nhung / thô Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000  15.000
V006 Chân váy  giả da Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 40.000
V007 Chân váy da Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000
V008 Váy cưới Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 120.000  50.000
V009 Váy cưới + tùng + voan + găng tay Bộ GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 150.000

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI GIÁ TIỀN
C001 Chăn lông vũ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 110.000
C002 Chăn len lông cừu Kg GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000
C003 Chăn len Trung quốc / chăn bông hóa học dưới 2.5Kg Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000
C004 Chăn len Trung quốc từ 2.5Kg trở lên Kg GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 15.000
C005 Chăn bông hóa học từ 2.5Kg trở lên Kg GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 20.000
C006 Chăn hè thu các loại trần bông Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 35.000
C007 Ga giường trần bông có viền phủ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 45.000
C008 Vỏ chăn mỏng, ga giường chun (không trần bông) Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 25.000
C009 Vỏ chăn, ga giường trần bông Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 35.000
G001 Vỏ gối mỏng Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 5.000
G002 Vỏ gối trần bông Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 8.000
G003 Ruột gối đơn Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 25.000
G004 Ruột gối ôm Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 35.000
G005 Ruột gối lông vũ Cái GIẶT KHÔ – LÀ HƠI 50.000

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ
R001 Rèm đăng ten Kg 30.000 GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ
R002 Rèm nhung Kg 20.000  GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ
R003 Rèm vải Kg 25.000  GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ
R004 Khăn trải bàn ăn Kg 30.000  GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ

 

TÊN ĐỒ GIẶT ĐƠN VỊ TÍNH GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K001 Màn tuyn Cái  25.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K002 Thú nhồi bông lớn Con  80.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K003 Thú nhồi bông trung Con  60.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K004 Thú nhồi bông nhỏ Con  40.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K005 Thú nhồi bông bé Con  30.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K006 Ca vát Cái  10.000  GIẶT KHÔ – LÀ HƠI
K007 Thảm trải sàn len / dạ / nhung Kg 20.000  GIẶT ƯỚT- SẤY KHÔ

Bạn có thể cũng quan tâm :