hữu ích và bất lợi của gia đình đa thế hệ Tiếng Anh tuyệt vời nhất 2024

Xem hữu ích và bất lợi của gia đình đa thế hệ Tiếng Anh tuyệt vời nhất 2024

Cùng xem xét thuận tiện và bất lợi của gia đình đa thế hệ trong Tiếng Anh. Gia đình đa thế hệ có thể có không ít hữu ích và bất lợi. Một số có ích của gia đình đa thế hệ bao gồm:

  • hỗ trợ hỗ trợ giáo dục và tài chính cho các thành viên trong gia đình.
  • cung ứng hỗ trợ emocional cho các thành viên trong gia đình.
  • Giúp các thành viên trong gia đình có cơ hội học hỏi và lấy thử khám phá từ các thế hệ khác.

Tuy nhiên, cũng có một số bất lợi của gia đình đa thế hệ bao gồm:

  • Có thể xảy ra sự xung đột giữa các thế hệ về giải pháp suy nghĩ và giá trị.
  • Có thể gây ra sự cạnh tranh trong việc quản lý tài chính cho gia đình.
  • Có thể gây ra sự khó trong việc điều hành gia đình vì sự hiện diện của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.

 

Bài viết cái có ích và bất lợi của gia đình đa thế hệ Tiếng Anh

My beloved family has four people; my parents, my sister and I. My father runs his own liên hệ at our house. His cửa hàng sales many different kinds of plants, and I love to help him taking care of them. Every morning, he wakes up early to water the trees before taking me to school. My mother is a teacher, she teaches at our local secodary school. She is an example of a beautiful and strong woman since she can perfectly balance between work and family. She always takes time to make breakfast for us before going to work. Although my father also cook dinner sometimes, I am only in love with her delicious food. My older sister is now studying at university, therefore she lives apart from us. Every weekend, she catch the bus to visit us and stay for one or two nights. We usually do all the things together, so I miss her so much when she first left home for school. I love and treasure every moment that I spend with them, and I always think that my family is the best thing that I could ever have.

Dịch:

Gia đình yêu quý của tôi có bốn người, bố mẹ và chị của tôi. Bố tôi quản lý một liên hệ ở ngay tại nhà. Của hàng của bố bán nhiều chiếc cây trồng khác nhau, và tôi cực kỳ say đắm giúp bố chăm sóc chúng. Mỗi buổi sáng, bố dậy sớm để tưới cây trước khi đưa tôi đến trường. Mẹ tôi là một giáo viên, mẹ dạy ở một trường trung học cơ sở tại địa phương. Mẹ là một ví dụ cho người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ vì mẹ có thể cân bằng giữa khiến cho cho việc và gia đình một bí quyết thông minh. Mẹ tôi luôn dành thời gian để khiến đồ vậtc ăn sáng cho cả nhà trước khi đi lúcến cho. Mặc dù đôi lúc bố cũng nấu bữa tối cho bên tôi, nhưng tôi chỉ yêu các món ăn ngon tuyệt của mẹ. Chị của tôi hiện đang học đại học, Như vậy chị sống xa nhà. Mỗi cuối tuần, chị bắt xe buýt về thăm nhà và ở lại khoảng một hoặc hai đêm. chúng tôi thường khiến cho đông đảo việc chung có nhau, đề nghị lúc chị vừa rời nhà để đi học tôi đã nhớ chị phần lớn. Tôi yêu và quý trọng từng khoảnh khắc được ở cạnh gia đình, và tôi luôn nghĩ rằng gia đình là thứ hoàn hảo nhất mà tôi từng có.

 

1. Unit 1 Lớp 11 Communication Task 1

Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.(Em hãy đang chạy mang người tiêu dùng theo nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi dưới đây rồi ghi lại câu trả lời của người trải nghiệm)

1. What kind of family do you live in? 

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

Bài dịch và trả lời yếu tố:

1. What kind of family do you live in? (Bạn sống trong một chiếc hình gia đình thế nào?)

► Nuclear family or extended family (gia đình hạt nhân hoặc gia đình đa thế hệ) 

2. What do you think the advantages and disadvantages of living in an extended or a nuclear family are? (Bạn nghĩ gì về những thuận lợi và bất lợi khi sống trong một gia đình đa thế hệ hoặc một gia đình hạt nhân?)

► Advantages: Have more support from other lamily members… (Thuận lợi: được hỗ trợ nhiều hơn từ những thành viên khác trong gia đình..)

► Disadvantages: There are a lot of conflicts between different generations,… (Bất lợi: có nhiều xung đột giữa những thế hệ khác nhau)

2. Unit 1 Lớp 11 Communication Task 2

Report your group’s opinions to the class. (Thuật lại ý kiến của nhóm em cho cả lớp cùng nghe)

3. Unit 1 Lớp 11 Culture Task 1

Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions. (Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)
The return of the extended families in the UK and the USA

Over the past few years, in both the USA and the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.

High unemployment rates, part-time work and low-paid jobs have forced young adults to move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing and heavier pressures of both childcare and elderly care.

Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values and attitudes.

However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, and old people can become more active when interacting with the younger generations.

Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended familly

1. What family trend has increased in the USA and the UK? (hướng lớn mạnh của những gia đình đã gia tăng ở Mỹ và Anh như thế nào?)

2. What are the reasons for this family trend? (Những nguyên nhân cho hướng lớn mạnh gia đình này là gì?)

3. List some disadvantages of living in an extended family. (Liệt kê một số khuyết điểm của việc sống trong một gia đình lớn)

4. How do young children benefit from living in an extended family?  (Làm thế nào để trẻ nhỏ được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình tăng thêm?)

5. How can old people benefit from living in an extended family?  (Làm sao người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn?)

Bài dịch và trả lời yếu tố

Sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ

Trong vài năm trở lại đây, cả ở nước Anh và Mỹ. con số hộ gia đình nhiều thế hệ có ba hoặc bốn thế hệ sống chung một mái nhà đang gia tăng. phong trào này là kết quả của một số yếu tố kinh tế. Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và việc làm trả lương rẻ đã buộc giới trẻ đã trưởng thành đề nghị quay về sống cùng bố mẹ. ko kể đó những gia đình bây giờ đang nên đối đầu có chi phí gia đình cao hơn, nhiều áp lục nặng nề hơn trong việc nuôi con và chăm sóc người già. Việc sống chung một mái nhà mang ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ. Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng mang các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con dòng có thể xây dựng mối quan hệ mang người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở bắt buộc năng động hơn khi nhắc chuyện có các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có phê chuẩn hay không, hướng lớn mạnh này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có cực kỳ nhiều người lựa sắm mô hình gia đình nhiều thế hệ.

 

1. Keyword: Family trend/increase/USA/UK. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof. (Số lượng lớn các hộ gia đình đa thế hệ có ba hoặc bốn thế hệ sống dưới cùng một mái nhà)

2. Keyword: Reasons/Family trend. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier. (hất nghiệp, công việc bán thời gian và làm việc có thu nhập thấp đã vươn lên là phổ biến hơn. Chi phí nhà ở đã vững mạnh thành cao hơn. Áp lực chăm sóc nam giới và người cao tuổi vươn lên là nặng hơn)

3. Keyword: Disvantages/Extended. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts. (Những bất lợi là thiếu dung tích, độc lập và riêng tư, và xung đột hàng ngày.)

4. Keyword: Children benefit/extended. They can develop relationships with adults other than their parents. (Họ có thể phát triển mối quan hệ sở hữu người lớn chẳng hề là cha mẹ)

5. Keyword: Old people/benefit/extended. Old people can become more active when interacting with the younger generations. (Người già có thể trở nên năng động hơn khi trò chuyện với thế hệ trẻ)

3. Unit 1 Lớp 11 Culture Task 2

Discuss with a partner. (Hãy thảo luận với bạn ngoại trừ)

1. What is the current family trend in Viet Nam? (Xu hướng gia đình hiện nay ở Vietnam là gì?)

2. What are the reasons for the current trend? (Lí do cho xu hướng này là gì?)

3. Do you think children are happier growing up in extended families? (Bạn có nghĩ trẻ em lớn lên trong gia đình đa thế hệ có vui vẻ hơn không?)

Câu trả lời chi tiết

1. I think the family in Vietnam is tend to be a nuclear one. (Tôi nghĩ gia đình ở Vietnam đang hướng tới 1 gia đình chỉ có bố mẹ và con mẫu)

2. Firstly, the more developing the society gets, the more independent the individual wants to become, therefore they don’t want to live together with many people. Secondly, it is about the living space that couldn’t allow them to take on many people in a small house while you fail to afford a bigger one. Finally, a family with less members will limit the levels of conflicts, which keep famiy members closer to each other. (Trước hết, xã hội ngày càng phát triển thì cá nhân càng muốn trở nên độc lập, do đó họ ko muốn sống chung với nhiều người. Thứ hai, về ko gian sống thì ko thể cho phép họ nhận thêm nhiều người trong một ngôi nhà nhỏ trong khi bạn ko thể chi trả cho một ngôi nhà lớn hơn. Cuối cùng, một gia đình với ít thành viên hơn sẽ hạn chế mức độ của mâu thẫn, điều này giúp cho các thành viên trong gia đình gần nhau hơn)

3. In fact, whether you live in an extended or a nuclear family can’t bring you more happiness or sadness. It is more importat that how you can live a comfortably in both of kinds of the family. (Thực tế, thì dù sống ở gia đình đa thế hệ hay gia đình một thế hệ ko thể làm bạn có khá nhiều niềm vui hay nỗi buồn hơn. quan trọng là bạn thấy bạn có thể sống 1 cách vô tư trong cả 2 kiểu gia đình)

 

 

Bạn đang đọc bài viếthữu ích và bất lợi của gia đình đa thế hệ Tiếng Anh tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội