Ví dụ về lưới máyc ăn dưới nước tuyệt vời nhất 2024

Xem Ví dụ về lưới máyc ăn dưới nước tuyệt vời nhất 2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

– Một chuỗi thiết bịc ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng sở hữu nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi.

Bạn đang xem: Ví dụ về chuỗi lắp thêmc ăn

– Trong một lưới lắp thêmc ăn một loài sinh vật chưa bắt buộc chỉ gia nhập vào một chuỗi vật dụngc ăn mà còn bắt đầu làm đồng thời vào các chuỗi lắp thêmc ăn khác, hình thành bắt buộc nhiều mắt xích chung. Tất cả các chuỗi lắp thêmc ăn mang nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới lắp thêmc ăn.

– Ví dụ về hai cái chuỗi vật dụngc ăn:

Chuỗi lắp thêmc ăn được mở màn bằng sinh vật tự dưỡng, sau đó đến động vật ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật. Ví dụ, cây ngô → sâu ăn lá ngô → fake → rắn hổ có → diều hâu.

Chuỗi máyc ăn mở đầu bằng sinh vật phân kém chất lượngi, sau đến các loài động vật ăn thịt. Ví dụ, lá, cành cây khô, mục nát → mối → nhện → thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn.

Lớp 4 Chưa chính máyc 1 0

Gửi Hủy

Chuỗi 1: Kiến ăn cỏ, ếch ăn kiến, rắn ăn ếch, ếch chết xác phân hủy để cỏ hấp thụ.

Chuỗi 2: Châu chấu ăn cỏ, chuột ăn châu chấu, rắn ăn chuột, diều hâu ăn rắn rồi thải phân khiến chất bón cho cỏ.


Đúng 0
Bình luận (0) SGK trang 194

Câu 1: Thế nào là chuỗi và lưới máyc ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 cái chuỗi thiết bịc ăn

Lớp 12 Sinh học Hệ sinh thái, sinh quyển 3 0

Gửi Hủy

Một chuỗi thiết bịc ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng mang nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới lắp thêmc ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thiết bịc ăn trong quần xã. Trong một lưới lắp thêmc ăn một loài sinh vật chưa bắt buộc chỉ dự vào vào một chuỗi máyc ăn mà còn dấn mình vào đồng thời vào các chuỗi đồ vậtc ăn khác, hình thành buộc buộc đề nghị nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi vật dụngc ăn có nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới vật dụngc ăn.

Có hai dòng chuỗi đồ vậtc ăn:

Chuỗi đồ vậtc ăn được dẫn đầu bằng thực vật, sau đến động vật ăn thực vật và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> fake —> rắn hổ sở hữu —» diều hâu.

Chuỗi đồ vậtc ăn dẫn đầu bằng chất hữu cơ bị phân kém chất lượngi, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn


Đúng 0
Bình luận (0)

Trả lời:

– Một chuỗi vật dụngc ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng có nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới máyc ăn được hình thành từ nhiều chuỗi máyc ăn trong quần xã. Trong một lưới máyc ăn một loài sinh vật chưa buộc bắt buộc chỉ kéo vào một chuỗi thức ăn mà còn gia nhập đồng thời vào các chuỗi máyc ăn khác, hình thành đề nghị nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi máyc ăn mang nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới vật dụngc ăn.

Có hai dòng chuỗi đồ vậtc ăn:

Chuỗi máyc ăn được cầm đầu bằng thảo mộc, sau đến động vật ăn thảo mộc và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> kém chất lượng —> rắn hổ có —» diều hâu.

Chuỗi đồ vậtc ăn mở màn bằng chất hữu cơ bị phân nháii, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Xem thêm: biện pháp dùng Hàm Left Trong Excel, biện pháp hài hòa Hàm Left Và Right

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

– Một chuỗi lắp thêmc ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng mang nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa ăn thịt mắt xích phía sau, vừa bị mắt xích phía trước ăn thịt.

Ví dụ: cỏ —> thỏ—»cáo

– Lưới thiết bịc ăn được hình thành từ nhiều chuỗi thiết bịc ăn trong quần xã. Trong một lưới lắp thêmc ăn một loài sinh vật chẳng đề nghị chỉ gia nhập vào một chuỗi thiết bịc ăn mà còn dự vào đồng thời vào các chuỗi thiết bịc ăn khác, hình thành bắt buộc nhiều mắt xích chung tất cả các chuỗi máyc ăn mang nhiều mắt xích chung hợp thành một lưới vật dụngc ăn.

Có hai chiếc chuỗi lắp thêmc ăn:

Chuỗi vật dụngc ăn được dẫn đầu bằng cây xanh, sau đến động vật ăn cây xanh và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật.

Ví dụ: Cây ngô -» sâu ăn lá ngô —> kém chất lượng —> rắn hổ có —» diều hâu.

Chuỗi máyc ăn mở đầu bằng chất hữu cơ bị phân kém chất lượngi, sau đến các loài động vật ăn thịt.

Ví dụ: Lá, cành cây khô —» mối -» nhện —> thằn lằn.

Đúng 0 Bình luận (0)

gần như người cho em ví dụ về lưới đồ vậtc ăn gồm 3 chuỗi thiết bịc ăn trong đó có các mắt xích chung sở hữu ạ??? Em cảm ơn

Lớp 9 Sinh học 3 0

Gửi Hủy

Lúa → Châu chấu → Ếch → Rắn


Đúng 0
Bình luận (1)

Lúa → Sâu đục thân → Chuồn chuồn → Chim → Người

Đúng 0 Bình luận (1)

Đúng 0

Bình luận (0) ví dụ về thiết bịc ăn xanh Lớp 10 Công nghệ Bài 28: cần thiết dinh dưỡng của vật nuôi 3 0

Gửi Hủy

thiết bịc ăn xanh là các cái rau xanh, cỏ tươi và máyc ăn ủ xanh.

vật dụngc ăn xanh gồm cây họ đậu (cây điền thanh, cây keo giậu,…) , bèo dâu, bèo tấm, rau muống, cây ngô non, lá su hào, bắp cải, cây lạc…


Đúng 2
Bình luận (0)

Rau:))

Đúng 0 Bình luận (0)

Rau và rau :))

Đúng 0 Bình luận (0)

em hãy hiển nhiên lắp thêmc ăn giàu gluxit?

Cho ví dụ về lắp thêmc ăn giàu protein

Lớp 7 Công nghệ 1 0

Gửi Hủy

lắp thêmc ăn giàu gluxit: có hàm lượng gluxit > 50%

Ví dụ về máyc ăn giàu protein là: bột cá, đậu tương, đậu phộng


Đúng 1
Bình luận (2) Em hãy lấy ví dụ vềcông nghệ vi sinh vào chế tạo và 3 ví dụ về ứng dụng công nghệ vi sinh về máyc ăn chăn nuôi Lớp 10 Công nghệ Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để cấp dưỡng thứ… 1 0

Gửi Hủy

Giúp tao sở hữu help me


Đúng 0
Bình luận (0)

Lấy ví dụ 5 chuỗi lắp thêmc ăn và phân tích thành phần sinh vật tên chuỗi máyc ăn đó

Lớp 12 Sinh học Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển 0 0

Gửi Hủy

Cho chuỗi thiết bịc ăn sau : Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thiết bịc ăn trên là đúng?

I. Đây là chuỗi vật dụngc ăn bắt đầu bằng sinh vật phân kém chất lượngi.

II. Chuỗi lắp thêmc ăn này ngồi 5 mắt xích.

III. Sinh khối lớn nhất trong chuỗi vật dụngc ăn trên thuộc về tảo.

IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi lắp thêmc ăn trên.

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3

Lớp 0 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Đáp án C

– I sai vì tảo có khả năng quang hợp buộc buộc nên tảo là sinh vật tiếp tế dịch vụ.

– II đúng vì chuỗi đồ vậtc ăn trên có 5 mắt xích (tảo, tôm he, cá khế, cá nhồng, cá mập).

– III đúng vì tảo là sinh vật tiếp tế trên chuỗi máyc ăn trên bắt buộc tảo là sinh vật chế tạo.

– IV sai vì tôm he ăn tảo (sinh vật tiếp tế) nên tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 1.

Vậy có 2 trình bày đưa ra là đúng

Đúng 0 Bình luận (0)
phonghopamway.com.vn

lúc không luôn có cách để tự cân bằng và đảm bảo sự sinh tồn cho tất cả các hệ sinh thái. những dòng sinh vật sẽ ăn những loài nhỏ hơn rồi vươn lên là đồ vậtc ăn cho những dòng khác có mặt lưới máyc ăn. Tuy nhiên bản chất của lưới đồ vậtc ăn là gì? Những ví dụ về lưới máyc ăn sẽ được bên tôi bật mí trong bài viết sau.

Những chuỗi vật dụngc ăn phổ biến

I- Lưới thức ăn là gì?

Một loạt những loài động vật có mối quan hệ mật thiết về dinh dưỡng mang nhau. Mỗi dòng trong chuỗi lắp thêmc ăn là sinh vật tiêu thụ ở mắt xích trước. Hơn nữa là sinh vật ăn ở mắt xích cuối cùng.

Ví dụ: lúa -> chuột-> rắn,…

Nhưng trong trùng hợp không chỉ có một hay một vài chuỗi mà có nhiều chuỗi như thế. Và một loài động vật có thể bắt đầu làm nhiều chuỗi những nhau. Chúng tạo thành những mắc xích tương đồng có nhau. Những mắc xích liên kết lại tạo thành lưới vật dụngc ăn.

Cấu trúc một lưới thiết bịc ăn hoàn chỉnh gồm có: sinh vật đáp ứng nhu cầu cần thiết (thực vât…). Sinh vật tiêu thụ (sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc 2….; là động vật ăn cây xanh, động vật ăn thịt…) và sinh vật phân hủy (vi sinh vật, nấm).

II- Tầm vô cùng nhu cầu cần thiết của cây xanh đối sở hữu lưới đồ vậtc ăn

Chuỗi đồ vậtc ăn trong lúc không

Trên bản đồ liên kết đến chuỗi máyc ăn trong môi trường. những chuyên gia có thể chia tất cả những dạng sống thành. Hai thành phần sức khỏe, sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng. so sánh giai đoạn giao hoán chất qua hô hấp, tế bào chỉ tạo ra năng lượng sinh khối. Hoặc từ quang năng cảm ứng hóa học hoặc quang năng trong công đoạn quang hợp. những sinh vật dị dưỡng ăn thay vì có mặt năng lượng sinh khối. khi chúng cung ứng, lớn lên và lớn mạnh thêm sang quá trình sinh sản thứ hai.  Lưới lắp thêmc ăn mô tả một nhóm sinh vật nhiều chất béo tấn công những sinh vật khác mang . Nhập năng lượng và thực phẩm từ một môi trường tự duy trì. Hiểu được điều này chúng ta biết rõ về ví dụ lưới đồ vậtc ăn.

những loài bazan trong lưới lắp thêmc ăn là những loài chưa phải động vật và. Có thể bao gồm những loài sinh vật sống hoặc sinh vật đáy (đất thối rữa, màng sinh học và thực vật biểu sinh). Thực vật ko cần đến những loài khác mà vẫn có thể tự khiến việc quy trình quang hợp. Bằng bí quyết chuyển hóa những chất vô cơ từ CO2 và. Hơi nước thành những chất hữu cơ (tinh bột, protit, …).

 Đồng thời, chúng còn có thể chuyển hóa quang năng thông qua ánh sáng. Vào những sinh vật bằng hóa chất hữu cơ – nguồn vật dụngc ăn chăn nuôi sự cần dùng. Mà nhân chiếc cần nhất. .

III- Sự phân cái của lưới lắp thêmc ăn

1- Sinh vật tiếp tế sơ cấp

những nhà cung ứng chính là những sinh vật trong hệ sinh thái có mặt trên thị trường sinh khối từ các hợp chất vô cơ. Trong hầu hết các giả dụ, chúng là sinh vật quang hợp . (thực vật, vi khuẩn lam, động vật nguyên sinh và một số sinh vật đơn bào khác; xem quang hợp). Tuy nhiên, có những ví dụ về lưới đồ vậtc ăn cụ thể là về vi khuẩn cổ và vi khuẩn (sinh vật đơn bào). cấp dưỡng sinh khối bằng giải pháp oxy hóa các hợp chất hóa học vô cơ trong các cổng. Nhiệt biển sâu. Những sinh vật này được coi là tồn tại ở mức độ dinh dưỡng thấp.

Lưới đồ vậtc ăn

Nấm và các sinh vật khác nhận sinh khối từ công đoạn oxy hóa chất hữu cơ. Được gọi là sinh vật phân hủy và chẳng hề là sinh vật chính. Tuy nhiên, địa y sống ở vùng khí hậu lãnh nguyên là một ví dụ đặc biệt của các nhà xuất hiện sơ cấp, bằng phương pháp sống cộng sinh. Nó kết hợp khả năng quang hợp của tảo. (hoặc, quanh đó ra, liên kết nitơ với vi khuẩn lam) với việc bảo vệ nấm thối rữa.

2- Sinh vật tiêu thụ

Sinh vật tiêu thụ là sinh vật của chuỗi thiết bịc ăn môi trường,. Sinh vật này thu được năng lượng bằng giải pháp ăn các sinh vật khác. Những sinh vật này ưng thuận được gọi là sinh vật dị dưỡng. Bao gồm động vật, một số vi khuẩn và nấm. Những sinh vật này có thể được ăn theo nhiều bí quyết khác nhau như ăn cỏ, ăn thịt, ký sinh và phân hủy sinh học.

3- Sinh vật phân nháii

sinh vật phân hủy là các sinh vật chết hoặc thối rữa. Trải qua các giai đoạn phân hủy khi ko. Là động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt, sinh vật phân ly là loài dị dưỡng. Nghĩa là chúng dùng chất hữu cơ để sinh trưởng và lớn lên năng lượng, carbon và chất dinh dưỡng. Mặc dù thuật ngữ phân hủy và mảnh vụn được dùng thay thế cho nhau,. Mảnh vụn phải nuốt của cải chết thông qua các quá trình bên trong.

Trong khi chất phân hủy có thể hấp thụ chất dinh dưỡng trực tiếp. Bằng các công đoạn hóa học và sinh học, và do đó phân hủy các chất. Các động vật ko xương sống như giun đất, rệp và hải sâm do đó có nhiều mảnh hơn phân tích. Động vật phân hủy vì chúng cần nhai chất dinh dưỡng và ko thể hấp thụ được. Đây là một số ví dụ về lưới vật dụngc ăn

Cơ thể luôn có thể fakei ưng ý đầy đủ việc ăn uống – trực tiếp – một cách đơn nháin. Trong một số giả dụ, bạn có thể muốn dùng . Một loại lắp thêmc ăn mà lưới trang bịc ăn phải tương tác. Đại diện cho một số nhóm khác nhau có thể ăn trang bịc ăn, cơ thể và ăn.

Các loại động vật tiêu dùng trang bịc ăn cho thấy mối quan hệ giữa. Chúng  trong một khu vực cụ thể hoặc khác về nguồn cấp dữ liệu sinh sống.

IV- Lưới thiết bịc ăn tác động như thế thế nào đối với trùng hợp

ngoại trừ ra, để đại diện cho lưới máyc ăn Để chế tạo dịch vụ năng lượng cho cơ thể. Được chuyển từ hệ sinh thái này sang hệ sinh thái khác.

Cả một lưới vật dụngc ăn từ nguồn sản xuất đến. Nguồn tiêu thụ và phân hủy bởi năng lượng mặt trời.

V- Lời kết

Chúng ta cực kỳ dễ bắt gặp những ví dụ lưới vật dụngc ăn trong tự dưng

Ví dụ lưới trang bịc ăn trên cạn. Những loại động vật nhỏ như chuột sẽ ăn các loài sơ cấp như lúa. Gạo và bị những loại động vật lớn hơn như rắn hoặc mèo( sinh vật tiêu thụ) ăn thịt. Sau khi những động vật này chết đi sẽ bị nắm và vi khuẩn (động vật phân kém chất lượngi) phân hủy.

quanh đó ra chúng ta có thể bắt gặp đầy đủ mạng lưới thức ăn trong tự nhiên. Đây được coi như những quy luật vốn có để tự nhiên căn bằng hệ sinh thái.

Xem thêm: Giao long là con gì? Giao long có thật ko?

Bạn đang đọc bài viếtVí dụ về lưới máyc ăn dưới nước tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội