Vở bài tập Toán lớp 5 Bài 45: Luyện tập chung trang 56, 57 tuyệt vời nhất 2024

Xem Vở bài tập Toán lớp 5 Bài 45: Luyện tập chung trang 56, 57 tuyệt vời nhất 2024

mang fakei Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56, 57 Bài 45: Luyện tập chung khía cạnh được Giáo viên chuyên nghiệp biên soạn bám sát content vở bài tập Toán 5 Tập 1 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời kém chất lượngi từ đó biết bí quyết lúcến cho bài tập môn Toán 5.

Lời kém chất lượngi Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56, 57 Bài 45: Luyện tập chung hay, yếu tố giúp học sinh biết biện pháp lúcến bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

kém chất lượngi Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56, 57 Bài 45: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 56 Bài 1: Viết số ham mê hợp vào chỗ chấm:

a) 2,105km = ………m

b) 2,105km2 =………m2

2,12dam =………m

2,12ha =………m2

35dm = ………m

35dm2 = ………m2

145cm =………m

145cm2 = ………m2

Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài và bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi các số đo đã cho.

Lời kém chất lượngi:

a) 2,105km = 2105m

2,12dam = 21,2m

35dm = 3,5m

145cm = 1,45m

b) 2,105km2 = 2105000m2

2,12ha = 21200m2

35dm2 = 0,35m2

145cm2 = 0,0145m2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 57 Bài 2: Điền dấu “> < =” vào chỗ chấm:

124 tạ …. 12,5 tấn       0,5 tấn …. 302 kg

452g ….. 3,9kg       0,34 tấn … 340kg

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi đối chiếu kết quả mang nhau. 

Lời nháii:

124 tạ  <  12,5 tấn

(vì 12,5 tấn = 125 tạ và 124 tạ < 125 tạ) ;

0,5 tấn  >  302kg

(vì 302kg = 0,302 tấn và 0,5 tấn > 0,302 tấn) ;

452g  <  3,9kg

(vì 452g = 0,452kg và 0,452kg < 3,9kg) ;

0,34 tấn  =  340kg

(vì 340kg = 3401000 tấn = 0,340 tấn = 0,34 tấn).

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 57 Bài 3: Một xe lửa mỗi giờ đi được 33km.

a) Hỏi trung bình mỗi phút xe lửa đó đi được bao nhiêu mét?

b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút xe lửa đó đi được bao nhiêu ki–lô–mét?

a) – Đổi :  1 giờ = 60 phút;

33km = 33000m

– Số mét đi được trong 1 phút = số mét đi được trong 1 giờ (hay 60 phút) : 60.

b) – Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút.

– Số mét đi được trong 72 phút = số mét đi đượct trong 1 phút × 72.

– Đổi số đo vừa chọn được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng : 1km = 1000m.

Lời nháii:

Đổi 1 giờ = 60 phút ; 33km = 33 000 (m)

a) Số mét xe lửa đi được trong một phút:

33000 : 60 = 550 (m)

b) Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số ki–lô–mét xe lửa đi được trong 1 giờ 12 phút là:

550 × 72 = 39600 (m) = 39,6 (km)

Đáp số: a) 550m; b) 39,6km.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 57 Bài 4: Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50kg. Hỏi ô tô chở được bao nhiêu tấn gạo?

– Tính cân nặng của 55 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 55.

– Đổi số đo vừa tậu được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có : 1 tấn = 1000kg.

Lời kém chất lượngi:

Ô tô đó chở số tấn gạo là :

50 × 55 = 2750 (kg)

2750kg  = 2,75 tấn

 Đáp số: 2,75 tấn.

Xem thêm các bài nháii vở bài tập Toán lớp 5 hay, khía cạnh khác:

Xem thêm các bài Để học đề nghị chăng Toán lớp 5 hay khác:

giới thiệu kênh Youtube VietJack

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký nặng nềa học lớp 5 cho con sẽ được tặng miễn phí cạnh tranha ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được hỗ trợ miễn phí tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký cực nhọca học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, nháii bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn cái, Thi trực tuyến, Bài fakeng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài kém chất lượngi vở bài tập Toán 5 Tập 1 và Tập 2 | nháii Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 5.

giả dụ thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! các bình luận không ưa ham mê sở hữu nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

nháii vở bài tập Toán 5 bài 45: Luyện tập chung là lời nháii Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 56, 57 có đáp án và lời kém chất lượngi yếu tố giúp các em học sinh ôn tập, tổng hợp các dạng bài tập về số thập phân, viết số thập phân dưới dạng đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo khoảng trống.

>> Bài trước: nháii vở bài tập Toán 5 bài 44: Luyện tập chung

Vở bài tập toán lớp 5 bài 45

  Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 56 Câu 1

  Viết số ưa ham mê hợp hợp vào chỗ chấm

  a) 2,105km = ………m

  2,12dam = ……….m

  35dm = …………..m

  145cm = ………….m

  b) 2,105km2 = ……..m2

  2,12 ha = ………..m2

  35dm2 = …………m2

  145cm2 = ……….m2

  bí quyết fakei

  Áp dụng bảng đơn vị đo độ dài, diện tích và bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi các số đo đã cho.

  Đáp án và hướng dẫn kém chất lượngi

  a) 2,105km = 2105 m

  2,12dam = 21,2 m

  35dm = 3,5 m

  145cm = 1,45 m

  b) 2,105km2 = 2105000m2

  2,12 ha = 21200 m2

  35dm2 = 0,35 m2

  145cm2 = 0,0145m2

  Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 57 Câu 2

  Điền dấu >; <; =

  124 tạ ………12,5 tấn

  0,5 tấn ……….302kg

  452g …………3,9kg

  0,34 tấn ………340kg

  cách kém chất lượngi

  Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi phân tích kết quả có nhau.

  Đáp án và hướng dẫn nháii

  124 tạ < 12,5 tấn (vì 12,5 tấn = 125 tạ và 124 tạ < 125 tạ);

  0,5 tấn > 302kg (vì 302kg = 0,302 tấn và 0,5 tấn > 0,302 tấn);

  452g < 3,9kg (vì 452g = 0,452kg và 0,452kg < 3,9kg) ;

  0,34 tấn = 340kg (vì 340kg = tấn = 0,340 tấn = 0,34 tấn).

  Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 57 Câu 3

  Một đoàn tàu mỗi giờ đi được 33km

  a) Hỏi trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu mét?

  b) Hỏi sau 1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

  cách kém chất lượngi

  a) – Đổi: 1 giờ = 60 phút; 33km = 33000m

  – Số mét đi được trong 1 phút = số mét đi được trong 1 giờ (hay 60 phút) : 60.

  b) – Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

  – Số mét đi được trong 72 phút = số mét đi được trong 1 phút × 72.

  – Đổi số đo vừa chọn được sang đơn vị đo là ki-lô-mét, lưu ý rằng : 1km = 1000m.

  Tóm tắt

  1 giờ: 33km

  Trung bình 1 phút: ? km

  1 giờ 12 phút: ? km

  Đáp án và hướng dẫn nháii

  Bài nháii

  a) 1 giờ = 60 phút; 33km = 33000 (m)

  Trung bình mỗi phút đoàn tàu đi được số mét mà

  33000 : 60 = 550 (m)

  b) 1 giờ 12 phút = 72 phút

  Số ki-lô-mét đoàn tàu đó đo được trong 1 giờ 12 phút là:

  0,55 x 72 = 39,6 (km)

  Đáp số: a) 550 m

  b) 39,6km

  Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 57 Câu 4

  Một ô tô chở 55 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 55kg. Hỏi ô tô đó chở bao nhiêu tấn gạo?

  bí quyết nháii

  – Tính cân nặng của 55 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo × 55.

  – Đổi số đo vừa tậu được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 1000kg.

  Tóm tắt

  1 bao gạo: 55 kg

  55 bao gạo: ? kg

  Đáp án và hướng dẫn nháii

  Bài kém chất lượngi

  Số ki-lô-gam gạo ô tô đó chở là:

  50 x 55 = 2750 (kg) = 2,75 (tấn)

  Đáp số: 2,75 tấn

  >> Bài tiếp theo: kém chất lượngi vở bài tập Toán 5 bài 46: Luyện tập chung

  Tham khảo lời nháii SGK tương ứng: Toán lớp 5 trang 48 Luyện tập chung. Tại đây các em học sinh ôn tập củng cố lại toàn bộ kiến máyc tương ứng sở hữu các bài tập của Vở bài tập.

  Chuyên mục Toán lớp 5 có lời kém chất lượngi đầy đủ cho từng bài học SGK cũng như VBT trong năm học. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí về sử dụng. các em học sinh có thể lựa chọn lời kém chất lượngi ưa mê say cho từng bộ sách trong chương trình học.

  Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, kém chất lượngi bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của VnDocHỏi – ĐápTruy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

  những tài liệu câu hỏi và câu trả lời tại đây trả lời lập tức, chính xác!

  Bài tập Toán lớp 5 bài 45 là Hướng dẫn fakei vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 56, 57. Lời fakei bao gồm 4 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu để những em học sinh đối chiếu đối chiếu có bài khiến cho cho của mình. những bậc Phụ huynh cùng tham khảo hướng dẫn con em học tập ôn luyện, củng cố tại nhà.

  nháii vở bài tập Toán 5 bài 45: Luyện tập chung bao gồm 4 câu hỏi có phương pháp kém chất lượngi và lời kém chất lượngi chi tiết cho từng dạng bài tập cho những em học sinh tham khảo, nắm được cách nháii các dạng Toán về số thập phân, quy đổi các số đo độ dài và các số đo khối lượng, các số đo khoảng trống dưới dạng số thập phân, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 2. Hi vọng sở hữu những tài liệu này, các em học sinh sẽ học buộc phải chăng môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách nháii.

  kế bên ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và sắm lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

  Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 mới nhất

  • Đề cương Toán lớp 5 học kỳ 1
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn công nghệ lớp 5
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 5
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5
  • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 5

  Đánh giá bài viết

  383 155.200

  Chia sẻ bài viết

  • Chia sẻ bởi:

   Nguyễn Minh Ngọc

  • Nhóm:

   Sưu tầm

  • Ngày : 19/10/2022

  Tải về Bản in

  Tìm thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 45 bài tập toán lớp 5 bài 45 vở bài tập toán lớp 5 tập 1 bài 45

  4 Bình luận

  bố trí theo

  Xóa Đăng nhập để Gửi

  • Nguyễn Hoàng Khánh LInh

   Mấy cái phép tính nhân đó chưa học mà. cầu kỳ quá

   đam mê · Phản hồi · 4 · 20/11/21

   • mị là Ngọc Mai

    lấy thiết bị tính mà tính (´。_。`)

    ưa thích · Phản hồi · 2 · 22/11/21

  • Ngô Nhật Anh

   khó hiểu quá

   Thích · Phản hồi · 2 · 22/12/21

  • Quân Nguyễn

   57+65=

   Thích · Phản hồi · 0 · 15:52 28/10

  • Long Nguyen alo họ hỏi là trung bình mà alo

   Thích · Phản hồi · 4 · 16/11/20

   • Nguyễn Minh Ngọc bạn xem lại nhé

    Thích · Phản hồi · 4 · 18/11/20

  kém chất lượngi Toán lớp 5 SGK + VBT

  • Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. nháii toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị khoảng trống
   • Ôn tập: Khái niệm về phân số
    • fakei bài tập SGK trang 4
    • kém chất lượngi VBT bài 1
    • đạo giáo
   • Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 6
    • nháii VBT bài 2
    • học thuyết
   • Ôn tập: so có hai phân số
    • nháii bài tập SGK trang 7
    • kém chất lượngi VBT bài 3
    • đạo giáo
   • Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo
    • nháii bài tập SGK trang 7
    • nháii VBT bài 4
    • giáo lý
   • Phân số thập phân
    • nháii bài tập SGK trang 8
    • nháii VBT bài 5
    • đạo giáo
   • Luyện tập phân số thập phân
    • nháii bài tập SGK trang 9
    • kém chất lượngi VBT bài 6
   • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
    • nháii bài tập SGK trang 10
    • nháii VBT bài 7
    • học thuyết
   • Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
    • fakei bài tập SGK trang 11
    • nháii VBT bài 8
    • giáo lý
   • Hỗn số
    • fakei bài tập SGK trang 12, 13, 14
    • fakei VBT bài 9
    • học thuyết
   • Hỗn số (tiếp theo)
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 13, 14
    • fakei VBT bài 10
    • đạo giáo
   • Luyện tập hỗn số
    • fakei bài tập SGK trang 14
    • kém chất lượngi VBT bài 11
   • Luyện tập chung 1
    • fakei bài tập SGK trang 15
    • kém chất lượngi VBT bài 12
   • Luyện tập chung 2
    • fakei bài tập SGK trang 15, 16
    • fakei VBT bài 13
   • Luyện tập chung 3
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 16, 17
    • kém chất lượngi VBT bài 14
   • Ôn tập về nháii toán
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 18
    • nháii VBT bài 15
    • học thuyết
   • Ôn tập và bổ sung về nháii toán
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 19
    • fakei VBT bài 16
    • giáo lý
   • Luyện tập Ôn tập và bổ sung về fakei toán
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 19, 20
    • fakei VBT bài 17
   • Ôn tập và bổ sung về kém chất lượngi toán (tiếp theo)
    • nháii bài tập SGK trang 21
    • fakei VBT bài 18
   • Luyện tập Ôn tập và bổ sung về kém chất lượngi toán (tiếp theo)
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 21
    • fakei VBT bài 19
   • Luyện tập chung trang 22
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 22
    • nháii VBT bài 20
   • Ôn tập: Bảng đơn vị độ dài
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 22, 23
    • fakei VBT bài 21
    • học thuyết
   • Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 23, 24
    • fakei VBT bài 22
    • đạo giáo
   • Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng – độ dài
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 24, 25
    • fakei VBT bài 23
   • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
    • nháii bài tập SGK trang 26, 27
    • nháii VBT bài 24
    • giáo lý
   • Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo dung tích
    • fakei bài tập SGK trang 28, 29
    • nháii VBT bài 25
    • đạo giáo
   • Luyện tập Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo dung tích
    • kém chất lượngi bài tập SGK trang 28, 29
    • nháii VBT bài 26
   • Héc-ta
    • fakei bài tập SGK trang 29, 30
    • nháii VBT bài 27
   • Luyện tập Héc – ta
    • nháii bài tập SGK trang 30
    • kém chất lượngi VBT bài 28
   • Luyện tập chung trang 31
    • nháii bài tập trang 31
    • fakei VBT bài 29
   • Luyện tập chung trang 31, 32
    • fakei bài tập SGK trang 31, 32
    • fakei VBT bài 30
   • Luyện tập chung trang 32
    • nháii bài tập SGK trang 32
    • nháii VBT bài 31
  • Chương 2. Số thập phân. Các phép tính sở hữu số thập phân
   • Khái niệm số thập phân
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 32
    • giáo lý
   • Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 33
   • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 34
    • giáo lý
   • Luyện tập trang 38, 39
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 35
   • Số thập phân bằng nhau
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 36
    • giáo lý
   • So sánh hai số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 37
    • giáo lý
   • Luyện tập trang 43
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 38
   • Luyện tập chung số thập phân trang 43
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 39
   • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 40
    • đạo giáo
   • Luyện tập trang 45
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 41
   • Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 42
    • đạo giáo
   • Viết các số đo không gian dưới dạng số thập phân
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 43
    • giáo lý
   • Luyện tập chung trang 47
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 44
   • Luyện tập chung trang 48
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 45
   • Luyện tập chung trang 48, 49
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 46
    • fakei VBT bài 47
   • Cộng hai số thập phân
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 48
    • Bài tập – luyện tập
    • Trắc nghiệm Toán lớp 5 – Cộng, trừ số thập phân
   • Luyện tập trang 50, 51
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 49
   • Tổng nhiều số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 50
    • đạo giáo
   • Luyện tập trang 52
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 51
   • Trừ hai số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 52
    • học thuyết
   • Luyện tập trang 54
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 53
   • Luyện tập chung trang 55
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 54
   • Nhân một số thập phân sở hữu một số tự dưng
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 55
    • giáo lý
   • Nhân một số thập phân mang 10, 100, 1000
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 56
    • học thuyết
   • Luyện tập trang 58
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 57
   • Nhân một số thập phân mang một số thập phân
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 58
    • giáo lý
   • Luyện tập trang 60
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 59
   • Luyện tập trang 61
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 60
   • Luyện tập chung trang 61, 62
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 61
   • Luyện tập chung trang 62
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 62
   • Chia một số thập phân cho một số tự dưng
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 63
    • Lý thuyết
   • Luyện tập trang 64, 65
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 64
   • Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,…
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 65
    • Lý thuyết
   • Chia một số ngẫu nhiên cho một số ngẫu nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 66
    • Lý thuyết
   • Luyện tập trang 68
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 67
   • Chia một số tự dưng cho một số thập phân
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 68
    • Lý thuyết
   • Luyện tập trang 70
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 69
   • Chia một số thập phân cho một số thập phân
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 70
    • Lý thuyết
   • Luyện tập trang 72
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 71
   • Luyện tập chung trang 72
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 72
   • Luyện tập chung trang 73
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 73
   • Tỉ số phần trăm
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 74
    • Bài tập Toán về Tỉ số phần trăm
    • Lý thuyết
   • nháii toán về tỉ số phần trăm
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 75
   • Luyện tập trang 76
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 76
   • nháii toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 77
   • Luyện tập trang 77
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 78
   • fakei toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 79
    • Lý thuyết
   • Luyện tập trang 79
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 80
   • Luyện tập chung trang 79
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 81
   • Luyện tập chung trang 80
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 82
   • đánh giá máy tính bỏ túi
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 83
   • sử dụng thứ tính bỏ túi để nháii toán về tỉ số phần trăm
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 84
  • Chương 3: Hình học
   • Hình tam giác
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 85
    • Công lắp thêmc tính diện tích hình tam giác, chu vi hình tam giác
    • Bài tập về hình tam giác
   • dung tích hình tam giác
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 86
   • Luyện tập trang 88, 89
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 87
   • Luyện tập chung trang 89, 90
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 88
    • nháii VBT bài 89
   • Hình thang
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 90
   • dung tích hình thang
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 91
   • Luyện tập trang 94
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 92
   • Luyện tập chung trang 95
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 93
    • Công thức tính diện tích hình thang, chu vi hình thang
    • 31 Bài Toán về khoảng trống hình thang
   • Hình tròn, đường tròn
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 94
    • Công thiết bịc tính chu vi hình tròn và khoảng trống hình tròn
    • Bài tập về hình tròn
    • biện pháp sử dụng GeoGebra để vẽ hình tròn ngoại tiếp tam giác
   • Chu vi hình tròn
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 95
   • Luyện tập Chu vi hình tròn
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 96
   • khoảng trống hình tròn
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 97
   • Luyện tập diện tích hình tròn
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 98
   • Luyện tập chung khoảng trống hình tròn, chu vi hình tròn
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 99
   • mô tả biểu đồ hình quạt
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 100
   • Luyện tập về dung tích
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 101
   • Luyện tập về khoảng trống (tiếp theo)
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 102
   • Luyện tập chung trang 101
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 103
   • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 104
    • Công thiết bịc tính diện tích hình hộp chữ nhật, khoảng trống hình hộp chữ nhật
    • Công trang bịc tính khoảng trống hình lập phương, khoảng trống hình lập phương
   • diện tích không tính và dung tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 105
   • Luyện tập trang 110
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 106
   • dung tích kế bên và diện tích toàn phần của hình lập phương
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 107
    • Bài tập – Luyện tập
   • Luyện tập trang 112
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 108
   • Luyện tập chung trang 113
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 109
   • không gian của một hình
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 110
    • Bài tập – Luyện tập
   • Xăng – ti – mét khối. Đề – xi – mét khối
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 111
   • Mét khối
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 112
   • Luyện tập trang 119
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 113
   • dung tích hình hộp chữ nhật
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 114
    • Công đồ vậtc tính ko gian hình hộp chữ nhật, ko gian hình hộp chữ nhật
   • khoảng trống hình lập phương
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 115
    • Công vật dụngc tính ko gian hình lập phương, khoảng trống hình lập phương
   • Luyện tập chung trang 123
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 116
   • Luyện tập chung trang 124, 125 (tiếp theo)
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 117
   • mô tả hình trụ, mô tả hình cầu
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 118
   • Luyện tập chung chương 3 trang 127
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 119
   • Luyện tập chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 120
    • nháii VBT bài 121
  • Chương 4: Số đo thời gian, đi lại đều
   • Bảng đơn vị đo thời gian
    • nháii bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 122
    • Bài tập – luyện tập
   • Cộng số đo thời gian
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 123
    • Bài luyện tập
    • Bài tập nâng cao
   • Trừ số đo thời gian
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 124
    • Bài luyện tập
    • Bài tập nâng cao
   • Luyện tập trang 134
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 125
   • Nhân số đo thời gian sở hữu một số
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 126
    • Bài luyện tập
    • Bài tập nâng cao
   • Chia số đo thời gian cho một số
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 127
    • Bài luyện tập
    • Bài tập nâng cao
   • Luyện tập chung trang 137
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • fakei VBT bài 128
   • Luyện tập chung trang 137, 138
    • fakei bài tập SGK
    • fakei VBT bài 129
   • tốc độ
    • nháii bài tập SGK
    • nháii VBT bài 130
    • Bài luyện tập
    • Bài tập nâng cao
   • Luyện tập tốc độ
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 131
   • Quãng đường
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 132
    • Bài tập nâng cao
    • Bài luyện tập
   • Luyện tập quãng đường
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 133
   • Thời gian
    • nháii bài tập SGK
    • fakei VBT bài 134
    • Bài tập nâng cao
    • Bài luyện tập
   • Luyện tập thời gian
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 135
   • Luyện tập chung trang 144
    • fakei bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 136
   • Luyện tập chung trang 144, 145 (tiếp)
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 137
   • Luyện tập chung trang 145, 146
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 138
  • Chương 5: Ôn tập
   • Ôn tập về số ngẫu nhiên
    • fakei bài tập SGK
    • nháii VBT bài 139
    • Bài tập – luyện tập
   • Ôn tập về phân số
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • kém chất lượngi VBT bài 140
   • Ôn tập về phân số (tiếp theo)
    • kém chất lượngi bài tập SGK
    • nháii VBT bài 141
   • Ôn tập về số thập phân
    • nháii bài tập SGK
    • Giải VBT bài 142
    • Bài tập – Luyện tập
   • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 143
   • Ôn tập về đo độ dài và khối lượng
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 144
   • Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp)
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 145
   • Ôn tập về đo dung tích
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 146
   • Ôn tập về đo diện tích
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 147
   • Ôn tập về đo thể tích và đo thể tích
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 148
   • Ôn tập về đo Thời gian
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 149
    • Bài tập – Luyện tập
   • Ôn tập về phép cộng
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 150
   • Ôn tập về phép trừ
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 151
   • Ôn tập phép cộng và phép trừ
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 152
   • Ôn tập phép nhân
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 153
   • Luyện tập phép nhân trang 162
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 154
   • Ôn tập phép chia
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 155
   • Luyện tập phép chia trang 164
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 156
   • Luyện tập trang 165
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 157
   • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 158
   • Ôn tập về tính chu vi ko gian một số hình
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 159
   • Luyện tập về tính chu vi diện tích một số hình trang 167
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 160
   • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 161
   • Luyện tập tính diện tích thể tích một số hình trang 169
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 162
   • Luyện tập chung trang 169, 170
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 163
   • Ôn tập về giải Toán
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 164
   • Luyện tập trang 171
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 165
   • Luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 166
   • Luyện tập (tiếp theo) trang 172
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 167
   • Ôn tập về biểu đồ
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 168
   • Luyện tập chung trang 175
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 169
   • Luyện tập chung trang 176
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 170
   • Luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 171
   • Luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 172
   • Luyện tập chung trang 178, 179
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 173
   • Luyện tập chung trang 179, 180
    • Giải bài tập SGK
    • Giải VBT bài 174
    • Giải VBT bài 175

  Tải xuống Bản in

  Tham khảo thêm

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 41: Luyện tập
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 43 Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 42 Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
  • Học tập
  • Lớp 5
  • Giải Vở Bài Tập Toán 5
  • Toán lớp 5
  • Lý thuyết Toán 5
  • Giải bài tập Toán lớp 5
  • Cùng em học Toán lớp 5
  • Toán lớp 5 nâng cao
  • Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5

  • Giải Toán lớp 5 VNEN
  • Tiếng Việt lớp 5

  • Tập làm văn lớp 5
  • Giải vở bài tập Tiếng Việt 5

  • Văn miêu tả lớp 5

  • Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 5

  • Lý thuyết Tiếng Việt 5

  • Soạn bài Tiếng Việt 5

  • Tập đọc lớp 5
  • Kể chuyện lớp 5

  • Luyện từ và câu lớp 5
  • Chính tả lớp 5

  • Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

  • Tiếng Anh lớp 5
  • Giải bài tập Tiếng Anh 5

  • Tiếng Anh lớp 5 Family and Friends Special Edition

  • Giải bài tập I-Learn Smart Start 5

  • Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5

  • Khoa học lớp 5

  • Giải bài tập Khoa học 5

  • Giải VBT Khoa học 5

  • Luyện viết Tiếng Anh 5

  • Trắc nghiệm Tập đọc lớp 5

  • Trắc nghiệm Tiếng Anh 5

  • Giải bài tập Tin học 5

  • Lịch sử lớp 5

  • Giải Khoa học lớp 5 VNEN

  • Giải Tiếng Việt lớp 5 VNEN

  • Giải bài tập Lịch Sử 5

  • Giải VBT Lịch sử 5
  • Bài tập Toán lớp 5

  • Tiếng Anh lớp 5 đảm bảo chất lượng

  • Trắc nghiệm Lịch sử lớp 5

  • Trắc nghiệm Địa lý lớp 5

  • Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 5

  • Giải Vở luyện Toán lớp 5

  • Đề thi học kì 2 lớp 5

  • Ôn hè lớp 5 lên 6
  • Địa lý lớp 5

  • Giải bài tập Địa lí 5

  • Giải VBT Địa lý 5

  • Giải bài tập SGK Đạo Đức 5

  • Giải VBT Đạo Đức 5

  • Tin học lớp 5

  • Đề thi giữa kì 2 lớp 5

  • Đề thi giữa kì 1 lớp 5
  • Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5

  • Đề thi học kì 1 lớp 5

  • Thi học sinh giỏi lớp 5

  Giải Vở Bài Tập Toán 5

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 109 Luyện tập chung

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 104 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

  • Vở bài tập Toán lớp 5 bài 106 Luyện tập Diện tích ngoài và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

  Bạn đang đọc bài viếtVở bài tập Toán lớp 5 Bài 45: Luyện tập chung trang 56, 57 tuyệt vời nhất 2024


  ✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
  ✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
  ✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
  ✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

  HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

   

  Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

  Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

  Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

  Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

  Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

  Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

  Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

  Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội