Theo giáo lý, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng tuyệt vời nhất 2024

Xem Theo giáo lý, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng tuyệt vời nhất 2024

Bài 33. Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng?
A. AABb.
B. AaBb.
C. aaBb.

D. AAbb.

Đáp án D

Cơ thể thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 992

Đáp án D

Cơ thể thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. 0,81 AA: 018 Aa: 0,01 aa

B. 0,25 AA: 0,1 Aa: 0,65 aa

C. 0,39 AA: 0,52 Aa: 0,09 aa

D. 0,7 AA: 0,1 Aa: 0,2aa

Xem đáp án » 10/03/2020 5,744

18/06/2021 745

D. AAbb.

Đáp án chính xác

Đáp án D
Cơ thể thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê đã đạt trạng thái cân bằng Hacđi – Van bec cấu trúc di truyền trong quần thể khi đó là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,140

Một quần thể động vật tại thời điểm thống kê có cấu trúc di truyền 0,3 AA: 0,5 Aa: 0,2 aa tần số các alen trong quần thể khi đó là

Xem đáp án » 18/06/2021 888

phát biểu nào dưới đây về gen là không đúng

Xem đáp án » 18/06/2021 677

Quần thể đậu Hà lan có 2000 cây, trong đó cây hoa đỏ (AA) có 500 cây, cây hoa đỏ (Aa) có 1000 cây còn lại là cây hoa trắng (aa). tần số alen A và a lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2021 438

Ở người, bệnh hoặc hội chứng bệnh nào sau đây do đột biến nhiễm sắc thể gây đề nghị?

Xem đáp án » 18/06/2021 434

Dưới đây là các bước trong những quy trình tạo giống mới bằng biện pháp gây đột biến.

I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để lớn lên ra những giống thuần chủng; 

II. chọn lọc những thể đột biến có kiểu hình mong muốn. 

III. Xử lý chiếc vật bằng tác nhân đột biến. 

IV. Tạo chiếc thuần chủng. 

quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng bí quyết gây đột biến?

Xem đáp án » 18/06/2021 390

Quần thể P0 có 100% kiểu gen Aa ngẫu phối 2 thế hệ. Tần số kiểu gen AA trong quần thể là:

Xem đáp án » 18/06/2021 373

Cho biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, xác suất sinh 1 người con có 6 alen trội của 1 cặp vợ chồng đều có kiểu gen AaBbDd là

Xem đáp án » 18/06/2021 362

Một quần thể có 40 cá thể AA; 40 cá thể Aa; 20 cá thể aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau một lần ngẫu phối là.

Xem đáp án » 18/06/2021 340

Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li là

Xem đáp án » 18/06/2021 290

Trình tự nuclêôtit nào sau đây đam mê có trình tự những nu được phiên mã từ một gen có mạch bổ sung là 5’ TAXGATTGX 3’?

Xem đáp án » 18/06/2021 289

Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò “khuôn chiếc”?

Xem đáp án » 18/06/2021 280

Chia cắt một phôi động vật thành nhiều phôi rồi cấy vào tử cung của nhiều cá thể được áp dụng để nhân giống nhanh gọn nhiều động vật quý độc quyền được gọi là giải pháp

Xem đáp án » 18/06/2021 271

Bằng kĩ thuật chia cắt phôi, người ta tách một phôi bò có kiểu gen AaBbDdEE thành nhiều phôi rồi cấy những phôi này vào tử cung của những bò dòng khác nhau, sinh ra 5 bò con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 265

Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ NST là

Xem đáp án » 18/06/2021 262

Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng?

A.

AABb.

B.

AaBb.

C.

aaBb.

D.

AAbb.

Đáp án và lời nháii

Đáp án:D

Lời nháii:

Cơ thể thuần chủng là cơ thể có kiểu gen đồng hợp về tất cả những gen → Đáp án D

Vậy đáp án là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào (Nhiễm sắc thể) – Sinh học 12 – Đề số 7

khiến cho cho cho bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng? (1). Liên kết gen khiến hạn chế sự ra mắt biến dị tổ hợp. (2). những cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao. (3). Số lượng gen nhiều hơn số lượng NST buộc đề nghị liên kết gen là phổ biến. (4). Hai cặp gen nằm trên 2 cặp NST khác nhau thì không liên kết có nhau. (5). Số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

 • Sự đổi chác chéo ko cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của nháim phân I có thể làm phát sinh các cái đột biến nào sau đây?

 • Tế bào của người bệnh có 47 cái NST:

 • Ở ruồi giấm, một học sinh nhận ra giai đoạn nháim phân hình thành giao tử của 1 tế bào sinh dục có kiểu gen AaBb

  XHY từ đó ghi vào sổ thí nghiêm 1 số nhân xét sau đây: (1) Tùy thuộc các xếp hàng của NST trong kỳ giữa I mà giai đoạn có thể có mặt trên thị trường 16 cái giao tử khác nhau. (2) Hiện tương hoán vị xảy ra đối sở hữu căp NST

  và tao ra 4 loai giao tử đặc trưng liên quan đên cặp NST này. (3) ví như sản xuất loại giao tử ABDeY thì nó sẽ chiếm tỷ lệ

  trong tổng số giao tử ra đời. (4) Tính trạng do locus H chi phối chỉ có 1 alen, di truyền liên kết giới tính và chỉ tạo đề nghị ở giới đực. Sô nhận xét chính xác là:

 • Ở gà có bộ NST 2n = 78. Một tế bào sinh dục đực sơ khai nguyên phân bình thường liên tiếp một số lần, tất cả các tế bào con tạo thành đều dấn mình vào kém chất lượngm phân tạo giao tử. Tổng số NST đơn trong tất cả các giao tử là 19968. Theo học thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Tế bào sinh dục sơ khai đó đã nguyên phân 7 lần.

  II. giả dụ hiệu suất thụ tinh là 25% thì số hợp tử được tạo thành là 128.

  III. Số NST môi trường đáp ứng nhu cầu cho tế bào ở giai đoạn sinh sản là 9906.

  IV. Số NST môi trường cung cấp dịch vụ cho tế bào ở công đoạn chín 9984.

 • Một cặp vợ chồng trong nháim phân I cặp NST giới tính của người vợ ko phân li còn người chồng fakem phân bình thường. Theo lí thuyết, trong số con sống sót đột biến thể ba chiếm tỉ lệ:

 • Thỏ bị bạch tạng ko tổng hợp được sắc tố mêlamin nên lông màu trắng, con ngươi của mắt có màu đỏ do nhìn thấu mạch máu trong đáy mắt. Đây là hiện tượng di truyền theo quy luật:

 • Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng?

 • ví như nào sau đây ko được xem là sinh vật biến đổi gen?

 • Một đàn ông có 47 nhiễm sắc thể trong đó có 3 nhiễm sắc thể XXY. Người đó bị hội chứng

 • Người ta tiến hành chọc dò dịch ối để sàng lọc trước sinh ở một bà mẹ có thai, trong các tiêu bản nhìn thấy tế bào dưới kính hiển vi, người ta nhận thấy ở tất cả các tế bào đều có sự ra mắt của 94 NST đơn đang phân li về 2 cực của tế bào, trong đó có 6 NST đơn có hình thái tất cả giống nhau. Một số nhận xét được rút ra như sau:

  (1) Các tế bào trên đang ở kì sau của thủ tục nháim phân 1.

  (2) Thai nhi có thể mắc hội chứng Đao hoặc hội chứng Claiphentơ.

  (3) Thai nhi không thể mắc hội chứng Tơcnơ.

  (4) Đã có sự rối loạn trong thủ tục fakem phân của bố hoặc mẹ.

  (5) Có thể tiêu dùng liệu pháp gen để chiếc bỏ những bất thường trong bộ thứ di truyền của thai nhi.

  Số kết luận đúng là:

 • Cơ thể đực ở một loài khi fakem phân không có đột biến đã có mặt tối đa 1024 dòng giao tử, biết rằng trong giai đoạn nháim phân có xảy ra giao hoán chéo tại 1 điểm ở 2 cặp NST tương đồng, các cặp NST còn lại không có Giao dịch chéo. Bộ NST lưỡng bội của loài là:

 • Thế nào là chiếc thuần chủng về 1 cặp tính trạng?

 • Cônsixin là hóa chất gây đột biến không tác động vào giai đoạn nào sau đây của công đoạn phân bào?

  1. Kì sau, khi các NST trong cặp tương đồng phân ly về hai cực của tế bào và bắt đầu giãn xoắn.

  2. Kì giữa, khi các NST liên kết với các thoi vô sắc và chuyển động về mặt phẳng phân chia tế bào.

  3. Kì đầu, lúc màng nhân tan rã, NST bắt đầu co xoắn và các thoi vô sắc được hình thành.

  4. Kỳ cuối, lúc thoi vô sắc tan rã, màng nhân mới hình thành và tế bào mẹ phân chia thành các tế bào con.

 • lúc đề cập về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

 • Ở một loài động vật, cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và bb nằm trên cặp NST số 3. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen Aabb công việc giai đoạn fakem phân tạo giao tử. Biết rằng cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong fakem phân, fakem phân II diễn ra bình thường; cặp nhiễm sắc thể số 3 kém chất lượngm phân bình thường. Tính theo lí thuyết, các cái giao tử được tạo ra là

 • Cà độc dược có 2n = 24. Có một thể đột biến, ở một chiếc của NST số l bị mất đoạn, ở một chiếc của NST số 3 bị đảo một đoạn, ở NST số 5 được lặp một đoạn. lúc nháim phân nếu các cặp NST phân li bình thường thì giao tử đột biến có tỉ lệ:

 • Trong công đoạn kém chất lượngm phân bình thường ở 5000 tế bào

  của một con ruồi giấm dòng người ta thấy 16% số tế bào lúc nháim phân không xảy ra hoán vị gen. Cho các phát biểu sau:

  (1) Số giao tử tối đa thu được có gen Ab có thể là 4200.

  (2) Số giao tử tối đa thu được mang gen AB có thể là 5000.

  (3) Tổng số giao tử thu được từ quá trình fakem phân nhắc trên là 10000.

  (4) Có tất cả là 5000 trứng thu được từ quá trình kém chất lượngm phân đề cập trên.

  (5) Tần số hoán vị gen đã xảy ra trong quá trình giảm phân là 42%.

  (6) Tổng số giao tử có gen hoán vị thu được là 8400.

  Số phát biểu đúng là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn sử dụng rộng rãi.

 • bên cạnh việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

 • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

 • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

 • của cải nào sau đây thuộc vật chất tái sinh:

 • Muốn đang chạy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

 • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

 • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu chưa hẳn là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Bạn đang đọc bài viếtTheo giáo lý, cơ thể nào sau đây là cơ thể thuần chủng tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội