Số mặt phẳng đối xứng của khối bát diện đều là tuyệt vời nhất 2024

Xem Số mặt phẳng đối xứng của khối bát diện đều là tuyệt vời nhất 2024

Bài viết dưới đây liệt kê các mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện thường gặp như: Khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối hộp chữ nhật…

I. MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG LÀ GÌ

Cho khối đa diện (H). giả dụ phép đốι xứng qua mặt phẳng (P) biến (H) thành chính nó. Thì (P) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện (H).

II. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA KHỐI TỨ DIỆN ĐỀU

Có 6 mặt đối xứng của tứ diện đều. Mỗi mặt phẳng đều cất 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện.

III. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG

Có 9 mặt đối xứng của khối lập phương.

Trong đó có 3 mặt phẳng đi qua trung điểm 4 cạnh song song có nhau chia khối lập phương thành 2 khối hộp chữ nhật.

(1)

(2)

(3)

Sáu mặt còn lại chia khối lập phương thành 2 khối lăng trụ tam giác bằng nhau.

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

IV. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 3 CHIỀU KHÁC NHAU

Hình hộp chữ nhật có 3 chiều khác nhau thì chỉ có 3 mặt đối xứng. Và giống 3 ví như đầu (1), (2) và (3) của hình lập phương ở trên. Tức là 3 mặt đó, mỗi mặt chia khối hộp chữ nhật thành 2 khối hộp chữ nhật bằng nhau.

Trong giả dụ khối hộp chữ nhật có 2 chiều bằng nhau và 1 chiều khác mang 2 chiều đó. Thì ta có thêm 2 mặt đối xứng. Tổng là 5 mặt đối xứng. Chẳng hạn có chiều dài và chiều rộng bằng nhau, chiều cao khác chiều dài và chiều rộng. Thì ta có thêm 2 mặt giống mặt (4) và (5) ở trên.

V. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH BÁT DIỆN ĐỀU

Bát diện đều có tất cả 9 mặt đối xứng.

Trong đó có 3 mặt chia bát diện đều thành 2 khối chóp tứ giác đều mà có tất cả các cạnh bằng nhau.

Còn 6 mặt đối xứng còn lại của bát diện đều đi qua 1 cặp đỉnh đối diện. Mỗi cặp đỉnh có 2 mặt.

VI. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC

Số mặt đối xứng của lăng trụ đứng tam giác bằng số trục đối xứng của đáy+1.

Chẳng hạn lăng trụ tam giác đều sẽ có 3+1=4 mặt đối xứng.

VII. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Khối chóp tứ giác đều có 4 mặt đối xứng.

Trên đây toanthaydinh.com đã liệt kê cho người sắm 1 số hình có các mặt đối xứng như khối tứ diện đều, khối lập phương… để người chọn tiện tra cứu. Chúc người dùng học chuyên nghiệp!

Xem thêm:

diện tích tứ diện đều: Khái niệm, công đồ vậtc và bài tập khía cạnh

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giáo dục

CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ diễn đạt cho người tiêu dùng các nội dung gồm:

>>Tên gọi, dòng {p;q} của khối đa điện đều

>>Số đỉnh, số mặt và số cạnh của khối đa diện đều

>>không gian mỗi mặt, diện tích tất cả các mặt của khối đa diện đều

>>Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện đều

>>Tâm đối xứng của khối đa diện đều (giả dụ có)

>>khoảng trống của khối đa diện đều

>>Số mặt phẳng đối xứng, trục đối xứng của khối đa diện đều

>>Xem thêm bài nháing và đề thi về khối đa diện và các khối đa diện đều

1. Khối đa diện đều cái ${3;3}$ (khối tứ diện đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=4,M=4,C=6.$

• dung tích tất cả những mặt của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $S=4left( frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4} right)=sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• không gian của khối tứ diện đều cạnh $a$ là $V=frac{sqrt{2}{{a}^{3}}}{12}.$

• Gồm 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp $R=frac{asqrt{6}}{4}.$

2. Khối đa diện đều dòng ${3;4}$ (khối bát diện đều hay khối tám mặt đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• diện tích tất cả những mặt của khối bát diện đều cạnh $a$ là $S=2sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• diện tích khối bát diện đều cạnh $a$ là $V=frac{{{a}^{3}}sqrt{2}}{3}.$

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=frac{asqrt{2}}{2}.$

3. Khối đa diện đều dòng ${4;3}$ (khối lập phương)

• Mỗi mặt là một hình vuông

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• dung tích của tất cả những mặt khối lập phương là $S=6{{a}^{2}}.$

• Gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• diện tích khối lập phương cạnh $a$ là $V={{a}^{3}}.$

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=frac{asqrt{3}}{2}.$

4. Khối đa diện đều loại ${5;3}$ (khối thập nhị diện đều hay khối mười hai mặt đều)

• Mỗi mặt là một ngũ giác đều • Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• không gian tất cả những mặt của khối 12 mặt đều là $S=3sqrt{25+10sqrt{5}}{{a}^{2}}.$

• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• dung tích khối 12 mặt đều cạnh $a$ là $V=frac{{{a}^{3}}(15+7sqrt{5})}{4}.$

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=frac{a(sqrt{15}+sqrt{3})}{4}.$

5. Khối đa diện loại ${3;5}$ (khối nhị thập diện đều hay khối hai mươi mặt đều)

• Mỗi mặt là một tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=12,M=20,C=30.$

• Diện tích của tất cả những mặt khối 20 mặt đều là $S=5sqrt{3}{{a}^{2}}.$

• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• diện tích khối 20 mặt đều cạnh $a$ là $V=frac{5(3+sqrt{5}){{a}^{3}}}{12}.$

• Bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=frac{a(sqrt{10}+2sqrt{5})}{4}.$

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và đầy đủ nhất mê thích có đòi hỏi và năng lực của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học X trong gói COMBO X 2020 có nội dung đa phần khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

  1. PRO X 2020: Luyện thi THPT lãnh thổ 2020 – Học toàn bộ chương trình Toán 12, luyện nâng cao Toán 10 Toán 11 và Toán 12. Khoá này đam mê có tất cả những em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 hoặc lớp 11 học sớm chương trình 12, Học sinh những khoá trước thi lại đều có thể theo học khoá này. đối tượng của khoá học giúp những em lạc quan đạt kết quả từ 8 đến 9 điểm. 
  2. PRO XMAX 2020: Luyện nâng cao 9 đến 10 chỉ dành cho học sinh nhiều năm kinh nghiệm Học qua bài nháing và khiến đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao trong đề thi THPT quốc gia thuộc tất cả chủ đề đã có trong khoá PRO X. Khoá PRO XMAX học hiệu quả nhất lúc các em đã đạt được ý muốn chương trình kì I Toán 12 (tức đã hoàn thành Logarit và Thể tích khối đa diện) có trong Khoá PRO X. đối tượng của khoá học giúp các em lạc quan đạt kết quả từ 8,5 đếm 10 điểm.
  3. PRO XPLUS 2020: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 Môn Toán gồm 20 đề 2020. Khoá này các em học đạt hiệu quả nên chăng nhất khoảng thời gian sau tết âm lịch và cơ bản hoàn thành chương trình Toán 12 và Toán 11 trong khoá PRO X. Khoá XPLUS tại Vted đã được khẳng định qua các năm gần đây lúc đề thi được đông đảo giáo viên và học sinh cả nước đánh giá ra cực kỳ sát so có đề thi chính vật dụngc của BGD. lúc học tại Vted giả dụ ko kéo XPLUS thì quả thực đáng tiếc. 
  4. PRO XMIN 2020: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 Môn Toán từ các trường THPT Chuyên và Sở giáo dục đào tạo, gồm các đề tậu lọc sát có cấu trúc của bộ công bố. Khoá này bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, có lời buộc phải cần luyện thêm đề hay và sát cấu trúc.  

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo gồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để tậu lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân. 

>>Xem thêm Tổng hợp các công lắp thêmc tính nhanh số phức vô cùng hay dùng- Trích bài nháing khoá học PRO X tại Vted.vn

>>Xem thêm [Vted.vn] – Công đồ vậtc nháii nhanh Hình phẳng toạ độ Oxy

>>Xem thêm [Vted.vn] – Công lắp thêmc kém chất lượngi nhanh hình toạ độ Oxyz

>>Xem thêm kiến máyc về Cấp số cộng và cấp số nhân

>>Xem thêm Các bất đẳng thiết bịc cơ bản cần nhớ áp dụng trong các bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

>>Tải về Tổng hợp các công lắp thêmc lượng giác cần nhớ

>>Sách Khám Phá Tư Duy công nghệ fakei Bất Đẳng thức Bài Toán Min- Max

Bạn đang đọc bài viếtSố mặt phẳng đối xứng của khối bát diện đều là tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội