Công đồ vậtc tính số nu tử chiều dài tuyệt vời nhất 2024

Xem Công đồ vậtc tính số nu tử chiều dài tuyệt vời nhất 2024

Câu hỏi: Công thiết bịc tính số nucleotit

Trả lời:

– Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 dòng nu A+T+G+X.A+T+G+X.

– Nhưng theo nguyên tắc bổ sung (NTBS) A= T, G=X. do đó , tổng số nu của ADN được tính là:

– N = 2A + 2G = 2T + 2XhayN = 2(A + G)

– Bởi vậyA + G = N/2hoặc%A + %G = 50%

Cùng Top lời nháii tìm hiểu thêm về bí quyết tính số nucleotit và bài tập luyện tập nhé

I. Công lắp thêmc khía cạnh

Tính số nucleotit của ADN hoặc gen

1. Đối sở hữu mỗi mạch của gen

– Trong ADN, 2 mạch bổ sung nhau, đề nghị số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau

A1+ T1+ G1+ X1= A2+ T2+ G2+ X2= N/2

– Trong cùng một mạch, A và T cũng như G và X , không liên kết bổ sung nên không nhất thiết nên bằng nhau.

– Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch: A của mạch này bổ sung có T của mạch kia, G của mạch này bổ sung sở hữu X của mạch kia . vì thế, số nu mỗi chiếc ở mạch 1 bằng số nu cái bổ sung mạch 2.

A1= T2; T1= A2; G1= X2; X1= G2

2. Đối sở hữu cả 2 mạch

– Số nu mỗi chiếc của ADN là số nu cái đó ở cả 2 mạch :

A = T = A1+ A2= T1+ T2= A1+ T1= A2+ T2

G = X = G1+ G2= X1+ X2= G1+ X1= G2+ X2

– Chú ý: khi tính tỉ lệ %

II. Bài tập luyện tập

Bài 2: Một phân tử ADN có chiều dài 510 nm và trên mạch một của gen có A + T = 900 nuclêôtit. Tính số nuclêôtit mỗi cái của ADN trên.

kém chất lượngi:

N = 3000 nuclêôtít

A = T = A1+ T1= 900 suy ra G = X = 600.

Bài 3.Một gen có chiều dài là 5100 A0, số nuclêôtit cái Adenin chiếm 20%. Hãy ưng thuận:

1. Số lượng từng cái nuclêôtit trên gen.

2. Số liên kết hydro của gen

3. Số nucleoti trên mARN do gen phiên mã

4. Số chu kỳ xoắn của gen.

5. Số bộ ba mã hóa (Triplet) trên gen.

6. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp khi gen phiên mã 1 lần, mARN có 1 riboxom trượt qua không lặp lại.

7. Số liên kết photphodieste trên mỗi mạch và trên phân tử ADN.

8. Gen tiến hành tái bản 3 lần, chính thiết bịc số gen con được tạo thành.

9. Số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần.

10. Gen tái bản 3 lần, phê chuẩn số nuclêôtit môi trường cung cấp dịch vụ.

11. Gen phiên mã 5 lần, ưng thuận số nuclêôtit trên các phân tử ARN.

nháii:

1. Số nuclêôtit của gen (N) N = 3000 (nu) => ()

Số nuclêôtit từng dòng (A, T, G, X)

Theo NTBS =>

%A=%T =20% => A = T = 3000. 20% = 600 (nu)

%G = %X = 50% -20% = 30% => G = X= 3000. 30% =900 (nu)

2. Số liên kết hyđrô trên gen = 2A + 3G = 3000.

3. Số nuclêôtit trên mARN = 1500

4. Số chu kỳ xoắn =150.

5. Số bộ ba mã hóa = 500.

6. Số axitamin trong chuổi pôlipeptit được tổng hợp = 500-2 = 498.

7. Số liên kết photphodieste

Trên mỗi mạch = N-1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

8. Số gen con tạo thành sau 3 lần tái bản: 23= 8.

9. Số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần = 23. 3000 = 24000.

10. Gen tái bản 3 lần, số nuclêôtit môi trường chế tạo dịch vụ =(23-1). 3000 = 21000.

11. Gen phiên mã 5 lần, số nuclêôtit trên các phân tử ARN = 5. 1500 =7500

Bài 4:Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% X và 25% G. Số lượng từng chiếc nuclêôtit của gen là bao nhiêu?

fakei:

Số nucleotit của gen là: N ADN = L/3,4 X 2 = 1800 (nu)

%G = %X = (%G1 + %X1) / 2 = (25% + 35%) / 2 = 30%

% A + %G = 50% => %A = 20%

Số lượng từng dòng nu là:

A = T = 20% x 1800 = 360.

G = X = 30% x 1800 = 540.

Bài 5: Một phân tử mARN có chiều dài 4080 Å, trên mARN có tỉ lệ các chiếc nucleotit: G : X : U : A = 3 : 4 : 2 : 3. Số nucleotit từng dòng của gen tổng hợp nên ADN trên là:

nháii:

Số nuclêôtít của mARN là: N ADN = (4080 /3,4) x2 = 2400 (nu)

G:X:U:A = 3:3:2:4 =>G = (Gm +Xm)/2 = 3/12 N

=> G = 600 ; A = 600; U = 400 ; X= 800

Câu hỏi: Công đồ vậtc tính chiều dài của Gen?

Trả lời:

– Phân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn đạp xe song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục, do đó chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó. Mỗi mạch có nuclêôtit, độ dài của 1 nu là 3,4 Å.

L = 3,4 * (N/2)

Trong đó:

– N là số nu trên gen.

– Đơn vị thường sử dụng :

+ 1 micromet = 104angstron (Å)

+ 1 micromet = 103nanomet (nm)

+ 1 mm = 103micromet = 106nm = 107Å

Cùng Top lời nháii luyện thêm về gen nhé.

1. Gen là gì?

– Gen là đơn vị vật chất và chức năng cơ bản di truyền. Gen được tạo thành từ ADN. Một số gen hoạt động như các chỉ dẫn để tạo ra các phân tử được gọi là protein. Tuy nhiên, nhiều gen không có thông tin mã hóa tổng hợp protein. Ở người, các gen có khuôn khổ khác nhau từ vài trăm base đến hơn 2 triệu base.

– Gen được tạo thành từ ADN. Một số gen có vai trò hướng dẫn để chế tạo những phân tử được gọi là protein. Thế nhưng, nhiều gen lại ko mã hóa protein.

– Ở người, gen có độ lớn khác nhau. Dự án kém chất lượngi mã bộ gen người tên gọi Human Genome Project ước tính nhân dòng có từ 20.000 đến 25.000 gen.

– đa phần những gen ở người đều giống nhau nhưng có một số lượng nhỏ là khác biệt (ít hơn 1% trong tổng số). Những khác biệt này sẽ có mặt nét đặc trưng cho mỗi người.

– những nhà khoa học đã đặt cho những gen những chiếc tên độc đáo để theo dấu. Vì tên gen có thể dài buộc phải những gen được gán những ký hiệu. Đây là sự hợp lại thành một ngắn của những chữ cái hoặc số, đại diện cho một bản mẫu rút gọn của tên gen. Chẳng hạn, một gen trên nhiễm sắc thể số 7 (chromosome 7) có liên quan đến bệnh xơ nang được gọi là chất điều hòa dẫn truyền sợi xơ nang và biểu tượng của nó là CFTR.

– Từ định nghĩa về gen, có thể thấy gen có bản chất là ADN. Trên một phân tử ADN đựng cực kỳ nhiều gen quy định những tính trạng khác nhau của cơ thể người.

– Mỗi gen cấu trúc mã hoá quảng báôtêin bao gồm 3 vùng trình tự

+ Vùng điều hoà: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, có trình tự nuclêôtit đặc biệt giúp ARN pôlimeraza có thể nhận biết và liên kết để khởi động giai đoạn phiên mã đồng thời cũng điều hoà hoạt động phiên mã.

+ Vùng mã hoá: sở hữu thông tin mã hoá những axit amin. những gen ở sinh vật nhân sơ có vùng mã hoá liên tục trong khi chủ yếu những gen ở sinh vật nhân thực có vùng mã hoá ko liên tục (gen phân mảnh).

+ Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ của mạch có mã gốc, có tín hiệu kết thúc phiên mã.

2. Phân dòng gen

– Gen có 2 cái chính là gen mã hóa và gen điều hòa.

+ Gen mã hóa có thông tin di truyền giúp mã hóa những protein cấu tạo ra cấu trúc và chức năng của tế bào.

+ Gen điều hòa bắt đầu làm vào hoạt động điều khiển cùng kiểm soát những thủ tục biểu hiện protein của các cơ quan trong cơ thể.

– ko kể ra, còn có các loại gen khác như gen phân mảnh và gen ko phân mảnh.

+ Gen phân mảnh có vùng mã hóa ko liên tục, chúng bị xen kẽ bởi các vùng gen mã hóa và các vùng gen ko mã hóa.

+ Gen ko phân mảnh có vùng mã hóa liên tục.

3.Mã di truyền

– Mã di truyền là mã bộ ba

– Trong số 64 bộ ba mã hoá có 3 bộ ba ko mã hoá cho axit amin nào là: UAA, UAG, và UGA. Đây là các bộ

– Bộ ba AUG là mã đi đầu, đồng thời mã hoá cho axit amin mêtiônin (ở sinh vật nhân sơ là foocmin mêtiônin).

– Các đặc điểm của mã di truyền:

+ Tính phổ biến: tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

+ Mã di truyền được đọc từ 1 điểm theo từng bộ 3 mà không gối lên nhau.

+ Tính đặc hiệu: một bộ ba chỉ mã hoá cho 1 axit amin.

+ Tính thoái hoá: nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho 1 axit amin.

4. Số lượng Gen trong bộ Gen của người

– Số lượng cặp base của ADN ở bộ gen người được biết đến từ những năm 1960. Số lượng gen đã có sự thay đổi theo thời gian khi định nghĩa về gen và các biện pháp ưng thuận chúng luôn được cập nhật và tinh chỉnh. Các đoán trước ban đầu cho rằng số lượng gen ở người đến 2.000.000 gen.

– Trong khi đó, các kết quả đo thí nghiệm sơ bộ ban đầu cho thấy có khoảng 50.000 đến 100.000 gen được phiên mã. Sau đó, kết quả nháii trình tự của Dự Án Bản Đồ Gen Người lại cho thấy nhiều trình tự được mã hóa là những biến thể khác của cùng một gen phải tổng số lượng gen mã hóa protein còn gần 20.000 gen. Trong đó, có 13 gen được mã hóa nằm trong bộ gen ty thể.

– Nghiên cứu sâu hơn của dự án GENCODE đã tiếp tục ước lượng số gen kém chất lượngm xuống còn gần 19.900 gen. Trong bộ gen ở người, chỉ có 1–2% trong số 3 tỷ cặp base ADN là đoạn mã hóa protein, số còn lại là các ADN không mã hóa gồm có retrotransposon, intron, các trình tự điều hòa ADN cùng các đoạn ADN mã hóa thành ARN không mã hóa.

– Gen đóng vai trò to lớn trong sự hình thành, lớn lên và hoạt động của sinh vật, trong đó có cả nhân sinh. Thế nhưng, những tác động của môi trường bên ngoại trừ cùng những gì sinh vật đã trải qua cũng có vai trò quan trọng, thậm chí chế tạo kết quả sau cùng. Ví dụ, nhiều gen cùng quy định chiều cao của một người nhưng chế độ dinh dưỡng và mức độ luyện tập của người đó cũng có ảnh hưởng không nhỏ.

– quanh đó xác định quan hệ huyết thống, với sự lớn mạnh của y học Trên thực tế, phân tích gen đóng vai trò cực kỳ rất cần phải có trong việc phòng ngừa bệnh tật, chủ động và sớm hơn.

Bạn đang đọc bài viếtCông đồ vậtc tính số nu tử chiều dài tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội