so sánh thực vật c3 c4 cam sinh học 11 tuyệt vời nhất 2024

Xem so sánh thực vật c3 c4 cam sinh học 11 tuyệt vời nhất 2024

Khái niệm thực vật C3, C4 và CAM là gì? phân tích sự giống và khác nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM như thế nào? Cùng GiaiNgo fakei đáp nhé!

Quang hợp ở nhóm thảo mộc C3, C4 và CAM là kiến lắp thêmc của chương trình Sinh học 11. Bài viết sau đây của GiaiNgo sẽ giúp bạn phân tích sự giống và khác nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM nhé!

Khái niệm

Phần đầu của bài viết phân tích sự giống và khác nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM, hãy cùng GiaiNgo tậu hiểu khái niệm của từng cái thảo mộc trên nhé!

thảo mộc C3 là gì?

thực vật C3 là nhóm thảo mộc cố định CO2 theo con đường C3 (chu trình canvin). Đó là các thảo mộc mà sản phẩm ban đầu là 3-photphoglycerat có 3 nguyên tử cacbon.

thực vật C3 còn được gọi là cây ôn đới. các cây này khử thành khí cacbonic trực tiếp trong lục lạp.

thực vật C3, có khởi thủy từ đại Trung Sinh và đại Cổ Sinh, là ra mắt trước thảo mộc C4. hiện giờ, thực vật C3 vẫn chiếm khoảng 95% sinh khối thực vật của Trái Đất. Chúng gồm các loài rêu đến các cây gỗ lớn phân bố rộng khắp hầu hết nơi.

Chúng có xu phong trào nên chăng trong các khu vực sở hữu các điều kiện sau: cường độ ánh sáng mặt trời và nhiệt độ là vừa buộc bắt buộc, hàm lượng dioxide cacbon là khoảng 200 ppm hoặc cao hơn, nước ngầm đầy đủ.

thảo mộc C4 là gì?

thảo mộc C4 là nhóm thực vật cố định dioxide cacbon thành các hợp chất đường 4 cacbon để đi vào chu trình C3 hoặc chu trình calvin. thực vật C4 bao gồm một số loại sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như mía, ngô, cao lương (miến lúa).

thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, ánh sáng và nhiệt độ cao quanh năm. vì thế, những loài cây C4 có khả năng ham mê ứng nhiệt độ cao, cường độ quang hợp cao (cần nhiều ánh sáng), lời đề nghị nước buộc bắt buộc chăng (chịu hạn bắt buộc chăng).

Đặc điểm bên kế bên của cái thực vật C4 là lá nhỏ và mảnh, chứa ít nước. vì thế, C4 ít bị mất nước và héo úa khi gặp nhiệt độ cao như những cái C3 (ngay cả khi bị cắt đứt ra khỏi thân thì là vẫn xanh trong nhiều giờ thậm chí nhiều ngày).

thực vật CAM là gì?

thảo mộc CAM  hay quang hợp CAM sở hữu CAM là từ viết tắt của Crassulacean acid metabolism (trao đổi chất axít Crassulacea). Đây là nhóm thực vật cố định cacbon dioxide bằng con đường CAM hoặc chuyển hóa axit Crassulacean.

CAM là cơ chế thường thì tậu thấy trong những thực vật sinh sống trong những điều kiện khô hạn. Chúng bao gồm những loài tậu thấy trong sa mạc (xương rồng hay dứa).

Nó được đặt tên theo họ thảo mộc mà cơ chế này lần đầu tiên được phát hiện ra, là họ Cảnh thiên (Crassulaceae) bao gồm những loài thảo mộc mọng nước như cảnh thiên, thuốc bỏng,…

Sự giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM

Đều có chu trình Canvin lớn mạnh ra AlPG. Từ đó hình thành buộc buộc nên cacbohiđrat, axit amin, PRôtêin, lipit,…

Sự khác nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM

Chất nhận CO2 đầu tiên

  • thực vật C3: Ribulôzơ -1,5-điP
  • thực vật C4: PEP
  • thực vật CAM: PEP

Sản phẩm đầu tiên của pha tối

  • thảo mộc C3: APG (hợp chất 3 cacbon).
  • thảo mộc C4: Hợp chất 4 cacbon.
  • thực vật CAM: Hợp chất 4 cacbon.

Tiến trình

Chỉ có 1 quá trình là chu trình C3 xảy ra trong những tế bào nhu mô thịt lá.

Gồm 2 công đoạn:

quá trình 1: Chu trình C4 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá

giai đoạn 2: chu trình C3 xảy ra trong lục lạp của các tế bào bao bó mạch.

Gồm 2 công đoạn:

công đoạn 1: Chu trình C4

Giai đoạn 2: chu trình C3

Thời gian

  • thực vật C3: Ban ngày.
  • thảo mộc C4: Ban ngày.
  • thảo mộc CAM: Cả hai giai đoạn cùng diễn ra trong 1 tế bào.

Xem thêm:

Bài viết trên của GiaiNgo đã đối chiếu sự giống và khác nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM cũng như giúp bạn nháii đáp các câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Hy vọng bài viết có ích sở hữu bạn. Hẹn gặp lại ở bài viết sau!

Khi so sánh về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Bạn đang xem: đối chiếu thảo mộc c3 c4 cam

giai đoạn cố định CO2ở thảo mộc C4diễn ra ở hai cái tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B.thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thảo mộc CAM thì không.

C.Cả thảo mộc C3, C4 và thảo mộc CAM đều có chu trình Canvin.

D.quá trình cố định CO2ở thảo mộc C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thảo mộc CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

mua B.

kém chất lượngi yếu tố:

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Khi đối chiếu về giai đoạn quang hợp ở cây xanh C3, C4 và cây xanh CAM, trình bày nào sau đây sai?

A. công đoạn cố định CO2 ở cây xanh C4 diễn ra ở hai chiếc tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn cây xanh C3 và cây xanh CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B. thảo mộc C3, C4 có công đoạn quang phân li nước còn ở cây xanh CAM thì không.

C. Cả cây xanh C3, C4 và cây xanh CAM đều có chu trình Canvin.

D. quy trình cố định CO2 ở thảo mộc C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn cây xanh CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

Đáp án B

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Đúng 0

Khi so sánh về giai đoạn quang hợp ở cây xanh C3, C4 và thảo mộc CAM, phát biểu nào sau đây sai?

A. quá trình cố định CO2 ở thảo mộc C4 diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn cây xanh C3 và thảo mộc CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

B. cây xanh C3, C4 có quy trình quang phân li nước còn ở cây xanh CAM thì không.

C. Cả thảo mộc C3, C4 và cây xanh CAM đều có chu trình Canvin.

D. công đoạn cố định CO2 ở thảo mộc C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn cây xanh CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.

Gửi Hủy

Đáp án B

Phát biểu sai là B, cả ba nhóm thực vật đều có quá trình quang phân ly nước trong pha sáng của quang hợp

Đúng 0

Bình luận (0)

so có sự giống nhau và khác nhau ở 3 nhóm thảo mộc C3, C4, CAM

Lớp 11 Sinh học Bài 9. Quang hợp ở các nhóm cây xanh C3, C4 và CAM 1 0

Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

phân tích pha tối của công đoạn quang hợp ở nhóm cây xanh C3, C4, CAM ?

Lớp 0 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

.* Giống nhau:

– Đều là pha cố định CO2để tổng hợp các chất hữu cơ.

– Diễn biến có công việc chu trình Canvin.

TIÊU CHÍ

THỰC VẬT C­3

THỰC VẬT C­­4

THỰC VẬT CAM

ĐẠI DIỆN

chủ yếu các loại thảo mộc.Mía, ngô, cao lương, rau dền…Xương rồng, dứa, thanh long.

ĐIỀU KIỆN

MÔI TRƯỜNG

Môi trường sống có cường độ ánh sáng từ rẻ tới trung bình.

Môi trường sống có cường độ ánh sáng cao.Sống ở hoang mạc, thiếu nước.

VỊ TRÍ TẾ BÀO QH

Tế bào mô giậuTế bào mô giậu, tế bào bao bó mạch.

Xem thêm: Tổng Số Liên Kết Este Có Công vật dụngc Tổng Quát Cnh2No2 Là, Tổng Hợp học thuyết Este Và Bài Tập Vận Dụng

Tế bào mô giậu

THỜI ĐIỂM

CỐ ĐỊNH CO2

Khi có ánh sáng.Vào sáng sớm hoặc chiều tối( ánh sáng yếu).Vào ban đêm.

CHẤT NHẬN CO2

RiDP( Ribulozo 1,5 đi photphat)PEP( photpho enol piruvat)PEP

SẢN PHẨM

ĐẦU TIÊN

APG (Axit photpho glixeric) có 3CAOA( axit oxalo axetic)-> Axit malicAOA => Axit malic.

HIỆU SUẤT

Thấp tới trung bìnhCaoThấp.


Đúng 0

Bình luận (0)

phân tích thảo mộc C4 và thực vật CAM

Lớp 11 Sinh học Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM 1 0

Gửi Hủy

Có thực vật CH4 à

Đúng 0

Bình luận (2)

Quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , thực vật C 4 và thực vật CAM khác nhau đại khái ở

A. Pha sáng

B. Pha tối

C. Cả hai pha

D. Cơ quan quang hợp

Lớp 0 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

Đáp án B

giai đoạn quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. giai đoạn quang hợp ở các nhóm thực vật C 3 , C 4 và CAM chỉ khác nhau toàn thể trong pha tối

Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các trình bày sau về quy trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số trình bày đúng là:

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

Đáp án C

I – Sai. Vì Sản phẩm cố địnhCO2lần đầu trong pha tối của thực vậtC3là APG.

II – sai. Chất nhậnCO2lần đầu trong pha tối của thực vậtC4là PEP. Chất nhậnCO2lần đầu tiên trong pha tối của thực vậtC3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV – Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vậtC4.

Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về giai đoạn quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 11 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

Đáp án A

I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2thứ nhất trong pha tối của thực vật C3là APG.

II – sai. Chất nhận CO2thứ nhất trong pha tối của thực vật C4là PEP. Chất nhận CO2trước tiên trong pha tối của thực vật C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV- Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4

Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau về quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM:

I. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C3 là Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG).

II. Chất nhận CO2 đầu tiên trong pha tối của thực vật C4 là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III. Giống nhau giữa thực vật C3, C4 và CAM trong pha tối quang hợp là đều xảy ra chu trình Canvin.

IV. Xương rồng, dứa, thanh long, thuốc bỏng, mía, rau dền đều thuộc nhóm thực vật CAM.

Số phát biểu đúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Gửi Hủy

chọn A

I – Sai. Vì Sản phẩm cố định CO2thứ 1 trong pha tối của thực vật C3là APG.

II – sai. Chất nhận CO2thứ 1 trong pha tối của thực vật C4là PEP. Chất nhận CO2trước tiên trong pha tối của thực vật C3là Ribulôzơ điphôtphat (RiDP).

III – Đúng

IV- Sai. Mía, rau dền thuộc nhóm thực vật C4.

Đúng 0

Bạn đang đọc bài viếtso sánh thực vật c3 c4 cam sinh học 11 tuyệt vời nhất 2024


✅ Thâm niên trong nghềCông ty dày dặn nghiệm trong ngành giặt từ 5 năm trở lên.
✅ Nhân viên chuyên nghiệpĐội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình có kinh nghiệm và kỹ năng trong giặt đồ.
✅ Chi phí cạnh tranhChi phí giặt luôn cạnh tranh nhất thị trường và đảm bảo không có bất kỳ chi phí phát sinh nào.
✅ Máy móc, thiết bị hiện đại⭐Chúng tôi đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại nhất để thực hiện dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất

HỆ THỐNG CỬA HÀNG GIẶT LÀ CÔNG NGHIỆP PRO

 

Cở sở 01: Ngõ 199/2 Đường Phúc Lợi, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 02: Số 200, Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 03: Số 2C Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Cơ Sở 04: Số 277 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ Sở 05: Số 387 Phúc Tân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 06: Số 4 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ Sở 07: Số 126, Thượng Đình, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ Sở 08: Số 261 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ Sở 09: Số 68 Nguyễn Lương Bằng, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Cơ Sở 10: Tầng 7, Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Cơ Sở 11: Số 72, Phố An Hòa, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cơ Sở 12: Số 496, Thụy Khuê, Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội